Навчальний проект Які цікаві значки

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Галаган Інна Миколаївна завідуюча ДНЗ № 7 "Сонечко" м. Сніжне

Хрущова Світлана Василівна завідуюча ДНЗ № 21 "Колосок" Шахтарського р-ну, с. Грабове

Предмет, класс

вихователі змішаної групи, діти віком 4-6 років

Краткая аннотация проекта

Формування пізнавальної активності за допомогою використання символів у порівнянні і описуванні предметів,складанні речень,заучуванні віршів,складанні казок,у дидактичних іграх.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Як сформувати у дітей дошкільного віку пізнавальної активності і розвитку образного мислення методом використання символів.

Проблемные вопросы

1.Як скласти набір умовних позначень -"Абетку символів"?

2.Як навчити дітей створювати в уяві образи предметів, живих істот?

3.Як використовувати символи у описуванні предметів, складанні розповідей?

Учебные вопросы

1. Розвивати пізнавальні здібності дитини, здатність аналізувати, робити умовиводи, узагальнення, висувати припущення, обгрунтовувати власну думку, формувати оцінні судження.

2. Навчати називати ознаки предметів, що використовуються дитиною в діяльності, порівнювати, виявляти схожість та відмінність, встановлювати прості зв"язки між явищами та предметами

3. Розвивати символічну форму мислення, вправляти в створенні систем знаків, планів, схем, розвивати схематичне мислення. Використання схем для систематизації знань та формуванні понять,можливість заміщати реальний зміст думками, а образи об'єктами.

4. Формування символічної функції в різних видах діяльності.

5. Створити сприятливі умови для опанування дошкільником лексичним багатством української мови через розвиток у нього вмінь розуміти та вживати слова для позначення назв, особливостей дій, пов'язаних зі сферами життєдіяльності

План проведения проекта

І. Підготовчий етап.

1. Формування теми проекту.

2. Ознайомлення вихователів з метою і завданнями проекту, вивчення методичної літератури з цієї теми.

3. Розподіл дітей на підгрупи та визначення їх завдань.

4.Залучення батьків до співпраці.

ІІ. Проектувальний.

1. Підбор дітьми умовного зображування предметів та явищ значками(символами).

2. Складання "Абетки символів".

3. Використання "Абетки символів" у:

- порівнянні предметів; 
- описуванні предметів ;
- складанні речень;
- заучуванні віршів;
- відгадуванні загадок;
- дидактичних іграх;
- складанні казок.

4. Спільне виготовлення батьків і дітей атрибутів до казок, загадок та тематичних бесід.

ІІІ.Підсумковий. Використання дидактичного матеріалу в подальшому розвитку дітей.

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы