Навчальний проект Ти людина - значить маєш права

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Гуторова Вікторіна Валентинівна

Предмет, класс

Правознавство. 9 клас

  Ідея цього проекту полягає у формуванні правосвідомості учнів, правомірної поведінки та загальної правової культури.
  Основною метою проекту є створення умов для розкриття потенціалу учнів самопізнання, самооцінки, самопрограмування, самореалізації тощо. Необхідно сформувати рівень соціальної зрілості учнів, достатній для забезпечення їхньої самостійності в різних сферах життєдіяльності.
  Для виконання проекту учитель застосовує інтерактивні педагогічні технології, які збуджують творчість учнів, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення. Працюючи в малих групах, діти залучаються до діяльного розв`язання завдань і проблем, стають у позицію причетності до суспільних процесів.

Вопросы, направляющие проект

  Як реалізувати та захистити свої права та свободи.

Проблемные вопросы

Учебные вопросы

1.Конституційні права і свободи людини і громадянина. 2.Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. 3.Право на освіту в Україні.

План проведения проекта

-Зробити перелік необхідного обладнання. -Закупити приналежності для практичних занять. -Спланувати заходи для демонстрації робіт учнів. -Ознайомити учнів з критеріями оцінювання. -Підготувати список ресурсів для створення проекту. -Створити творчі проектні групи. -Оголошення теми проекту,строку виконання та вимог щодо нього. -Організувати виконання учнями самостійних дослідницьких завдань учителя за темою проекта. -Виконати аналіз підібраного учнями матеріалу,надати рекомендації щодо подальшої роботи над проектом. -Обговорити з учнями форми наданих результатів учбової діяльності. -Оцінювання результатів проектної діяльності та набутих знань під час правового турніру.

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

300px 1 сторона

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

ПРАВОВИЙ ТУРНІР. 1.Що таке правова власність? 2.Що являє собою Хартія прав людини? 3.Якими є підстави набуття громадянства України? 4.Поясніть вислів "Загальної декларації прав людини" про те,що люди мають діяти щодо один одного у дусі братерства. 5.Чи можливе обмеження державою права громадчн на вільне пересування?За яких умов? 6.Чи має право держава обмежити виїзд за кордон? 7.Що означає право на свободу світогляду та віросповідань? 8.До якої групи прав належить право на участь в управлінні державою? 9.Який життєвий рівень слід вважати достатнім? 10.Що означає світський характер освіти? 11.Що таке авторське право? 12.Що означає обов`язок захищати Вітчизну? 13.Які коституційні обов`язки вам відомі? 14.Що таке інтелектуальна власність? 15.Які конституційні обов`язки ви виконуєте сьогодні? 16.У чому виявляється єдність прав та обов`язків? 17.Хто не може бути прийнятий до громадянства України? 18.Що таке політичні права? 19.Що таке громадянські права? 20.Що таке соціально-економічні права? 21.Що означає право володіти,користуватися,розпоряджатися? 22.Які сучасні Міжнародно-правові документи є стандартами в галузі прав людини? 23.Яка мета "Загальної декларації прав людини"? 24.Які права ви вважаєте невід`ємними?Чому?

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Полезные ресурсы

Інтернет,Конституція України,Конвенція про права дитини,Загальна декларація прав людини,Конвенція прав людини. Юридична енциклопедія з теорії держави та права.Скакун В.Ф. Історія та правознавство (науково-методичний журнал)-2010.

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы