Навчальний проект "Освітнє право"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 09:26, 15 липня 2011, створена Оля Литвиненко (обговореннявнесок) (Інші документи)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Гержева Олександра Сергіївна

Назва проекту

"Освітнє право"

200px

Предмет, клас

Навчальний прект «Освітнє право» може пропонуватися: - особам, які мають вищу освіту і пройшли перепідготовку у сфері управління освітою; - аспірантам як обов'язковий елемент підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів; - студентам-юристам для того, щоб познайомити з однією з найбільш молодих і динамічно розвиваються галузей українського законодавства; - студентам, які навчаються в педагогічних вузах.

Коротка анотація проекту

Освітнє право - це галузь (розділ, напрямок) юридичної науки, що являє собою сукупність знань про освітні правовідносини, джерела освітнього права України, особливості правозастосовчої практики в сфері освіти, організацію освітнього процесу, правовє регулювання управління системою освіти, економіку освіти, правову освіту зарубіжних країн та міжнародне освітнє право, історію освітніх установ та освітнього права тощо. Програма навчального проекту «Освітнє право» базується на новітніх доктринальних та нормативних джерелах освітнього права. У ній відображена еволюція освітнього законодавства, основні напрями та форми реалізації освітньої реформи, що проводиться в Україні, представлені основні відомості про освітнє право зарубіжних країн. Викладання навчального курсу передбачає використання проблемно-орієнтованої методики навчання, проведення занять у різних формах: лекції, семінари-практикуми (з вирішенням правових завдань, аналізом документів судової та адміністративної практики), дискусії-дебати, ділові ігри. На семінарах-тренінгах, в ході дискусій-дебатів, ділових ігор виявляється сформованість необхідних навичок і знань. Оригінальність пропонованого підходу до викладання освітнього права полягає в послідовному висвітленні таких основних розділів (елементів) курсу: поняття освітнього права; догма освітнього права; джерела освітнього права України і зарубіжних країн; теорія і практика інтернаціоналізації сучасного освітнього процесу. Мета навчального проекту - ознайомити з базовими поняттями і категоріями освітнього права, з основними положеннями освітнього законодавства України та міжнародно-правовими стандартами регулювання освітніх відносин. Завданнями навчального проекту є:

•ознайомлення з основами організації освітнього процесу в Україні на державному та регіональному рівні;

•вивчення механізму нормативно-правового регулювання освітніх відносин в Україні а також міжнародно-правових стандартів у сфері освіти;

•аналіз правозастосовчої (адміністративної та судової) практики, що склалася у сфері освітніх відносин;

•дослідження основних характеристик освітньої реформи, що проводиться в Україні;

•ознайомлення з основними тенденціями розвитку освітнього законодавства зарубіжних країн.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Чи приведе участь України в Болонському процесі до позитивних змін в освіті ?

Тематичні запитання

Якими будуть інституціональні та правові наслідки участі України в Болонському процесі?

Чи є позитивним вплив міжнародно-правових актів на розвиток освітнього законодавства України?

Які характерні риси та особливості адміністративно-правового регулювання в сфері освіти, правових механізмів реалізації державної політики регулювання трудових відносин у сфері освіти та моделей цивільно-правового регулювання в сфері освіти, проблеми та колізії?

Змістові запитання

Які існують точки зору науковців щодо поняття, предмету та методів освітнього права?

Які особливості системи освіти України?

Яка структура і зміст джерел освітнього права?

Які існують міжнародно-правові стандарти в галузі освіти?

Які основні етапи участі України у Болонському процесі?

Що являють собою освітні правовідносини та їх учасники?

В чому особливість управління системою освіти?

Які існують сьогодні проблеми управління освітнім закладом в Україні?

Які правові основи економіки та фінансів освіти?

Які спільні та особливі риси освітнього права зарубіжних країн?

План проведення проекту

Навчальний цикл передбачає проведення лекцій (18 годин), практичних занять (10 годин), а також самостійну позааудиторну роботу (26 годин). Самостійна робота включає освоєння теоретичного матеріалу, вивчення рекомендованої навчальної літератури і нормативних правових актів, підготовку презентацій, публікацій, вікі-статей, на завершальному етапі планується проведення науково-практичної конференції з метою презентації результатів діялності. У практичному аспекті конференції учасникам можно запропонувати наприклад ділову гру «Засідання Генеральної асамблеї ООН з питань охорони дитинства».

Учасники поділяються на 2 групи:

1. репортери висловлюють свої думки з приводу охорони прав дитинства в різних країнах;

2. експерти - підводять підсумки всього зазначеного, а запрошені беруть участь у методі «Мікрофон», де висловлюють своє бачення проблеми : «Чи захищені права дитини в нашій державі».

Публікація вчителя

200px 200px

Візитна картка проекту

Візитка проекту

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Презентація вчителя

Приклади продуктів проектної діяльності учнів

Учнівська вікі-стаття: Цивільна складова освітнього права!

200px 200px 200px

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Критерії учнівської презентації

Оціночний лист учасника проекту

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Ділова гра "Дебати"

Правове завдання

Завдання тестового контролю

Корисні ресурси

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Проекти з аналогічною тематикою

Мережевий проект "Створення школи"

Навчальний проект "Європейський вибір України"

Навчальний проект "Ми користувачі і ми маємо права!"

Інші документи

Становлення освітнього права в Україні: прогр. та матеріали наук.-практ. семінару, Харків. 4.10.2010р./М-во освіти та науки України, харк. облдержадмін., Нар.укр.акад.; (редкол.: В.І. Астахова та ін.). - Х.: Вид-во НУА, 2010.-124с.

Кодекс образования Франции. Законодательная часть. - М.:Статут, 2003.-270с.

Новости ОЭСР: образование, наука. новая економика. Приложение "Обзор систем высшего образования стран ОЭСР": Центр ОЭСР-ВШЭ, 2004.- с. 9-16.

Спасская В.В. Законодательство Российской Федерации в сфере образования: становление и перспективы развития:(моногр.)-М.:Поматур, 2006.-176с., тощо.