Відмінності між версіями «Навчальний проект "Нетемні віки"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Створена сторінка: =Назва навчальної теми= «Комп’ютерна графіка» =Основний та другорядні (дотичні) навча...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
=Назва навчальної теми=
 
=Назва навчальної теми=
«Комп’ютерна графіка»
+
«СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ».
  
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
Інформатика, Медіакультура, художня культура
+
Історія середніх віків
 +
інформатика, географія, зарубіжна література
  
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
9 клас, учні 14-15 років.
+
7 клас, 12 років
 
=Стислий опис проекту=
 
=Стислий опис проекту=
Проект призначений для учнів 9 класу і присвячений отриманню практичних навичок обробки фотозображень: створенню колажів, вільному малюванню, корекції та підготовці графічних зображень до друку, скануванню та ретуші фотографій, негативів, слайдів. Можливі учнівські ролі: дизайнери, фотографи, митці, редактори. Продукти діяльності:  створення колажів (з метою участі у Всеукраїнському Вінницькому конкурсі веб-дизайну та комп’ютерної графіки). Проект можна застосовувати при вивченні теми «Комп’ютерна графіка».
+
У  7 класі на уроках історії учні  вивчають тему «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ». Протягом роботи над проектом учні будуть досліджувати, які зміни відбулися в V – XVст. на політичній карті Європи. Учні визначать, які міста вирізнялися в добу Середньовіччя, проведуть статистичне дослідження європейських міст за кількістю жителів. Учні об’єднаються у 3 групи(архівісти, етнографи, картографи), кожна з яких отримає власне завдання і презентує свою роботу перед класом.
 
=План вивчення теми=
 
=План вивчення теми=
[https://drive.google.com/drive/folders/0ByX0I_yCDQEuTnFqbHJyand4aTA плани]
+
[ плани]
 
=Оцінювання=
 
=Оцінювання=
Упродовж всьрго навчального проекту «Реальніше за реальність» проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, створюють презентації, які викладають на блозі, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Формуюче оцінювання проходить за допомогою веб-форми( вхідного оцінювання знань), ЗХД таблиці, організаційної діаграми, опитування, практичних робіт, тестування.
+
Протягом дослідження теми проводиться опитування та оцінювання учнів, щоб допомогти їм розвивати навички мислення 21 століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу та вікі-статті в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого прогресу у навчальній діяльності.
Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії.
+
Використовується формуюче оцінювання, тобто оцінювання, яке проводиться на всіх етапах діяльності: до, під час і після завершення проекту з метою розвитку критичного мислення, спонукання учнів до критичного оцінювання результатів своєї роботи, взаємооцінювання та самооцінки.
 +
На початку проекту вхідне тестування проводиться з метою виявлення рівня знань учнів. Також створюється таблиця ЗХД, яка доповнюється впродовж всього проекту. Протягом проекту учні проводять самооцінку відповідно до критеріїв сформульованих вчителем. Наприкінці роботи над проектом учні демонструють свої роботи, взаємооцінюють діяльність інших груп, заповнюючи відповідні бланки, проходять підсумкове тестування.  
  
[https://drive.google.com/drive/folders/0ByX0I_yCDQEuNW1yTG1EdHlwT2c інструменти оцінювання]
+
[ інструменти оцінювання]
 
=Діяльність учнів та вчителя=
 
=Діяльність учнів та вчителя=
І етап підготовчий(вчитель)
+
Діяльність учнів та вчителя
- Зібрати всі необхідні форми і дозволи щодо використання авторських матеріалів.
+
Учні об’єднуються в групи за рівнем навчальних досягнень. В кожній групі будуть консультанти – це учні з високим рівнем навчальних досягнень, які керують групою та допомагають менш встигаючим учням.
- Підготувати необхідні книги по роботі з фотошопом, приклади фотографій, ескізи, електронні матеріали , посилання на Інтернет ресурси.
+
І група (картографи)
ІI етап організаційний(вчитель+учні)
+
Дослідницьке завдання: порівняти карту античного світу та Середньовічної Європи і з´ясувати, які нові держави виникли. Результат представити у  вигляді карти, яку потрібно викласти на сторінку спільного блогу.
- Мотивація і постановка проблеми. Представлення проекту за допомогою учительської презентації та публікації, демонстрація прикладів робіт старших учнів.
+
ІІ група(архівісти)
- « Мозковий штурм » пошуку можливих напрямків дослідження і вирішення даної проблеми
+
Дослідницьке завдання: проаналізувати, з яких джерел ми дізнаємося про розвиток середньовічних міст, перелічити авторів, які описували в своїх творах європейські міста доби Середньовіччя.  
Організація діяльності  (об'єднуються в групи).
+
ІІІ група (етнографи)
Дослідницькі завдання:
+
Дослідницьке завдання: спланувати і провести віртуальну екскурсію середньовічним замком.
І групі  – дизайнери, які міркують над темою створення «гарної» фотографії;
+
Під час роботи над проектом кожна група в разі необхідності отримує консультацію вчителя. Наприкінці проекту учні захищають свої роботи, заповнюють бланки самооцінки і взаємооцінки, або пишуть контрольну роботу, або проходять підсумкове тестування .
ІІ групі – фотографи, які досліджують, чи кожен зможе бути фотографом і що для цього потрібно;
+
Вчитель демонструє презентацію та націлює на дослідницьку діяльність з метою більш глибокого вивчення  та відповіді на ключове, тематичні за змістові питання; знайомить з формами оцінювання робіт під час дослідницької діяльності.
IIIгрупа – митці, які «виводять» правило створення якісних колажів;
+
Вчитель організовує, координує об’єднання учнів, забезпечує навчальними та довідковими матеріалами для пошукової діяльності, інструментарієм для досліджень (практичних робіт).
IVгрупа – редактори, які роблять корекцію, ретуш та реалізують кінцеву обробку фотографій для колажів в PhotoShop.
+
Вчитель розробляє завдання на перевірку та закріплення набутих знань, коригує роботу учнів.
Пояснення вчителем особливостей пошукової діяльності за допомогою Інтернет, додаткової літератури (консультації, додаткові заняття, робота консульт - пунктів).
+
Вчитель організовує спілкування не лише в межах однієї групи, а й між учасниками різних груп.
- Обговорити дотримання авторських прав та пошукової культури.
+
В ході проекту учні завантажували презентації на загальний блог з проекту. Матеріали будуть легко доступні для учасників упродовж дослідницької діяльності та після завершення роботи в проекті.
ІІІ етап пошуково –дослідний(вчитель+учні)
+
[ діяльність вчителя]
- Пошук та збір інформації (книги, ресурси Інтернет).
+
- Систематизація зібраного матеріалу, аналіз його важливості, необхідності і цінності.
+
- Демонстрація вчителем основ роботи з офісними програмами групам учнів .
+
- Постійна робота різноманітних консульт-пунктів та пунктів «Швидкої WEB-допомоги»
+
- Знайомство і обговорення критеріїв оцінювання кожного етапу роботи і кінцевого результату.
+
ІV етап « Працюй і твори! »(учні)
+
Учні працюють зі своїми матеріалами та застосовують свої вміння створювати нові зображення й рисунки, редагувати наявні та заповнюють сторінки блогу.
+
V етап Підсумковий(учитель+учні)
+
- Захист свого кінцевого продукту на творчому вечорі-звіті, на який запрошуються учні 8-9 класів, батьки, вчителі ;
+
- Підсумкова конференція, на якій учні аналізують роботу над проектом і свої результати , підводять підсумки, проводять оцінювання ;
+
- Оцінювання результатів роботи проходить так: оцінювання учнями, самооцінювання та оцінювання вчителем ;
+
- Планується робота на майбутнє.
+
[https://drive.google.com/drive/folders/0ByX0I_yCDQEuOUJoZkQ1eENYQ0k діяльність вчителя]
+
  
[https://drive.google.com/drive/folders/0ByX0I_yCDQEuZDdLVDJ6NWpPbUU діяльність учня]
+
[ діяльність учня]
  
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=
 
==Ім'я, прізвище==
 
==Ім'я, прізвище==
Шарафутдінова Олена Валеріївна
+
Безверхий Олександр Петрович
  
 
==Фах, навчальний предмет==
 
==Фах, навчальний предмет==
вчитель іеформатики
+
вчитель історії
  
 
==Навчальний заклад==
 
==Навчальний заклад==
КриворізькийЦентрально-Міський ліцей
+
Криворізький Центрально-Міський ліцей
 
==Місто\село, район, область==
 
==Місто\село, район, область==
 
м.Кривий Ріг
 
м.Кривий Ріг
==Контактні дані==
 
helen.broun@i.ua
 
  
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=

Версія за 19:03, 29 липня 2017

Назва навчальної теми

«СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія середніх віків інформатика, географія, зарубіжна література

Вік учнів, клас

7 клас, 12 років

Стислий опис проекту

У 7 класі на уроках історії учні вивчають тему «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ». Протягом роботи над проектом учні будуть досліджувати, які зміни відбулися в V – XVст. на політичній карті Європи. Учні визначать, які міста вирізнялися в добу Середньовіччя, проведуть статистичне дослідження європейських міст за кількістю жителів. Учні об’єднаються у 3 групи(архівісти, етнографи, картографи), кожна з яких отримає власне завдання і презентує свою роботу перед класом.

План вивчення теми

[ плани]

Оцінювання

Протягом дослідження теми проводиться опитування та оцінювання учнів, щоб допомогти їм розвивати навички мислення 21 століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу та вікі-статті в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого прогресу у навчальній діяльності. Використовується формуюче оцінювання, тобто оцінювання, яке проводиться на всіх етапах діяльності: до, під час і після завершення проекту з метою розвитку критичного мислення, спонукання учнів до критичного оцінювання результатів своєї роботи, взаємооцінювання та самооцінки. На початку проекту вхідне тестування проводиться з метою виявлення рівня знань учнів. Також створюється таблиця ЗХД, яка доповнюється впродовж всього проекту. Протягом проекту учні проводять самооцінку відповідно до критеріїв сформульованих вчителем. Наприкінці роботи над проектом учні демонструють свої роботи, взаємооцінюють діяльність інших груп, заповнюючи відповідні бланки, проходять підсумкове тестування.

[ інструменти оцінювання]

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів та вчителя Учні об’єднуються в групи за рівнем навчальних досягнень. В кожній групі будуть консультанти – це учні з високим рівнем навчальних досягнень, які керують групою та допомагають менш встигаючим учням. І група (картографи) Дослідницьке завдання: порівняти карту античного світу та Середньовічної Європи і з´ясувати, які нові держави виникли. Результат представити у вигляді карти, яку потрібно викласти на сторінку спільного блогу. ІІ група(архівісти) Дослідницьке завдання: проаналізувати, з яких джерел ми дізнаємося про розвиток середньовічних міст, перелічити авторів, які описували в своїх творах європейські міста доби Середньовіччя. ІІІ група (етнографи) Дослідницьке завдання: спланувати і провести віртуальну екскурсію середньовічним замком. Під час роботи над проектом кожна група в разі необхідності отримує консультацію вчителя. Наприкінці проекту учні захищають свої роботи, заповнюють бланки самооцінки і взаємооцінки, або пишуть контрольну роботу, або проходять підсумкове тестування . Вчитель демонструє презентацію та націлює на дослідницьку діяльність з метою більш глибокого вивчення та відповіді на ключове, тематичні за змістові питання; знайомить з формами оцінювання робіт під час дослідницької діяльності. Вчитель організовує, координує об’єднання учнів, забезпечує навчальними та довідковими матеріалами для пошукової діяльності, інструментарієм для досліджень (практичних робіт). Вчитель розробляє завдання на перевірку та закріплення набутих знань, коригує роботу учнів. Вчитель організовує спілкування не лише в межах однієї групи, а й між учасниками різних груп. В ході проекту учні завантажували презентації на загальний блог з проекту. Матеріали будуть легко доступні для учасників упродовж дослідницької діяльності та після завершення роботи в проекті. [ діяльність вчителя]

[ діяльність учня]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Безверхий Олександр Петрович

Фах, навчальний предмет

вчитель історії

Навчальний заклад

Криворізький Центрально-Міський ліцей

Місто\село, район, область

м.Кривий Ріг

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.06.2017 –24.06.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізька загальноосвітня школа №8

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна