Моє портфоліо за версією 10 "Вода у нашому селі"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 09:41, 27 липня 2012, створена Onufriychuk (обговореннявнесок) (Ім'я, прізвище)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Вода у нашому селі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Екологія, суміжні дисципліни: фізика, хімія, біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Вік учнів, клас

10-11 кл.

Стислий опис проекту

Проект «Вода у нашому селі» об’єднує навчальні предмети біологію, фізику, хімію, інформатику, для розширення уявлень учнів про світ, в якому вони живуть. В ході реалізації проекту учні розширюють знання воду, вивчають дослідними методами її властивості, вчаться проводити експеримент, спостерігати, узагальнювати результати спостережень, робити висновки, писати та оформляти звіти про результати своєї роботи та оцінювати їх.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні об’єднуються в групи: біологи, хіміки, фізики. У результаті роботи над проектом учні знайомляться з компоненти середовища існування людини, вивчають природу рідного краю, екологічно небезпечні фактори для здоров’я людини, екологічні проблеми людства, формуються навички розуміння значення природних умов для життя і діяльності людини, пояснювати наслідки впливу діяльності людини на природу, застосовувати знання для забезпечення безпеки життя і охорони навколишнього природного середовища, висловлювати судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів, виявляти ставлення і брати особисту посильну участь у збереженні природи зокрема пов’язані з використанням питної води у рідному селі, на основі проведення досліджень її якості. Учні роблять аналіз вивченого матеріалу з хімії, біології, фізики, екології та збирають інформацію за тематичними питаннями. Проводять лабораторне дослідження по визначенню показників якості води відібраної з ряду колодязів села. Позначають на карті села місцезнаходження колодязів з яких бралися проби води, проводять ряд експериментів по визначенню якості води, звертаються до районної СЕС по наданню допомоги у проведенні окремих досліджень. Учні створюють та демонструють мультимедійні презентації для класу. Як додаткове розширення цього проекту, учні створять спеціальну презентацію для показу сільській адміністрації, в якій на перший план буде висунуто їх дослідження питної води та рекомендації, що до її використання.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня Учні оцінюються: - Оцінювання роботи групи протягом 4-х тижнів: форма оцінювання групових завдань; журнали досліджень, самостійні роботи. - Оцінювання публікацій: створена форма для оцінювання публікації, що включає – зміст оформлення, мовне оформлення та організацію роботи в групі - Оцінювання мультимедійних презентацій: створена форма що включає зміст, створення слайдів, мовне оформлення.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учні об’єднуються у групи (фізики, хіміки, біологи, екологи). Робота кожної групи складається з двох частин – теоретичної та практичної. Під час виконання теоретичної частини учні: - ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, блогів; - обирають тему для дослідження у своїй групі; - розподіляють обов’язки у групі; - знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, та презентації Під час виконання практичної частини учні: - збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі; - проводять забір проб води (Група фізиків працює над дослідженням фізичних властивостей відібраних проб води; хіміки – хімічних; біологи – біологічних та бактеріологічних); - проводять експериментальні дослідження проб; - обробляють отриманий матеріал; - створюють діаграми, пишуть висновки, оформлюють звіт; - створюють презентації, публікації, веб-сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб-сайтів; - оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх друзів; - презентують свою роботу на тижні предметів природничого циклу. Група екологів звертається до районної СЕС для проведення бактеріологічних досліджень та співпрацює з іншими групами над формулюванням висновків досліджень та виробленням практичних рекомендацій жителям села щодо покращення якості води у колодязях воду з яких вони споживають

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юрій Миколайович Онуфрійчук

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери