Лето.Лето! Лето?

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 17:20, 18 червня 2012, створена Tasha1715 (обговореннявнесок) (Опис оцінювання (скопіювати з Плану))

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Лето. Лето! Лето?

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вчіть російську мову!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: російська мова

другорядні предмети:основи здоров'я, світова література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Повторення вивченого у 7 класі. Розвиток мовлення.

Вік учнів, клас

7 клас 12-13років

Стислий опис

Даний проект може використовуватися на уроках російської мови для дітей 12-13 років під час розвитку мовлення при повторення стилів, типів мовлення та мовленнєвих засобів, повторення словотворчих засобів і орфографії. Фрагментарно може використовуватися на уроках основ здоров’я. Учні об’єднуються у групи, виконуючи попередню роботу по збору інформації, дослідницької і творчої роботи.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі:

 • вироблення в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами російської мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо);
 • навчання учнів користуватися всім багатством засобів російської мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, визначень та правил, розкрити красу і багатство російської мови;
 • забезпечення засвоєння норм російської літературної мови;
 • формування навичок пошуку інформації в Інтернеті, навчити учнів оцінювати сторінки веб –сайтів;
 • формування в учнів відповідальність за дотримання і використання авторських прав.

Очікувані результати:
Після проведення проекту учні зможуть:

 • сприймати чуже мовлення, уважно слухати інших;
 • складати простий план прослуханого і прочитаного тексту;
 • докладно, вибірково, стисло відтворювати тексти різних стилів і різних типів мовлення;
 • створювати власні висловлювання;
 • обирати відповідно до ситуації стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий);
 • складати роздум дискусійного характеру;
 • добирати мовні засоби відповідно до задуманого висловлювання;
 • вдосконалювати написане, дотримуватись основних правил спілкування.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту
провести з учнями анкетування (1) щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі, провести «мозковий штурм» та заповнити таблицю З-Х-Д (2) .Надати учням критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту (5) та рекламного буклету (6).
Впродовж роботи над проектом
запропонувати учням заповнення листа планування роботи в групі (3), ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт (4). Надати листи для самооцінки та оцінки роботи в групах. Провести рефлексію щодо роботи над проектом (7).
Наприкінці роботи над проектом
учні заповнюють листи для самооцінки(8) та журнали оцінки роботи групи (9), за критеріями оцінки мультимедійної презентації до проекту (10) оцінюють проекти, за критеріями оцінки якостей учнів під час захисту проекту заповнюють листи оцінювання (11), форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи (12) .Вчитель проводить анкету з батьками (13). Запропонує написати відгук на роботу однокласника (14). Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д» (2). Проводить тестування для оцінювання знань з теми (15).

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ніколаєва Наталя Іванівна

Фах, навчальний предмет

вчитель російської мови

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ ЗОШ№18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна