Відмінності між версіями «Лето.Лето! Лето?»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Діяльність учнів (скопіювати з Плану))
(Діяльність учнів (скопіювати з Плану))
Рядок 76: Рядок 76:
 
'''Реалізація проекту на уроці'''<br/>
 
'''Реалізація проекту на уроці'''<br/>
 
Під час захисту проекту  учитель бере участь в обговоренні, задає питання щодо змісту роботи, оцінює  роботу учнів, узагальнює, аналізує, робить підсумок.<br/>
 
Під час захисту проекту  учитель бере участь в обговоренні, задає питання щодо змісту роботи, оцінює  роботу учнів, узагальнює, аналізує, робить підсумок.<br/>
Учні презентують свої роботи мультимедійну презентацію(шаблон), демонструють свої роботи у формі публікацій, буклетів, оцінюють відповідно до критерій оцінювання  роботу груп, проводять колективне аргументоване дослідження і визначають групу, яка є лідером. Проводять колективний аналіз Заповнюють лист для самооцінки,  лист оцінки роботи групи,  форму  для взаємооцінювання  презентації учнями іншої групи, таблиці «З-Х-Д», здають тестування.<br/>
+
Учні презентують свої роботи [https://docs.google.com/file/d/0Bx2OAB18mPGscWF3b01ZQjlGdU0/edit мультимедійну презентацію], демонструють свої роботи у формі публікацій, буклетів, оцінюють відповідно до критерій оцінювання  роботу груп, проводять колективне аргументоване дослідження і визначають групу, яка є лідером. Проводять колективний аналіз Заповнюють лист для самооцінки,  лист оцінки роботи групи,  форму  для взаємооцінювання  презентації учнями іншої групи, таблиці «З-Х-Д», здають тестування.<br/>
 
'''Після  захисту проектів'''<br/>
 
'''Після  захисту проектів'''<br/>
 
'''Учитель'''<br/>  
 
'''Учитель'''<br/>  

Версія за 18:20, 18 червня 2012


Назва проекту

Лето. Лето! Лето?

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вчіть російську мову!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: російська мова

другорядні предмети:основи здоров'я, світова література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Повторення вивченого у 7 класі. Розвиток мовлення.

Вік учнів, клас

7 клас 12-13років

Стислий опис

Даний проект може використовуватися на уроках російської мови для дітей 12-13 років під час розвитку мовлення при повторення стилів, типів мовлення та мовленнєвих засобів, повторення словотворчих засобів і орфографії. Фрагментарно може використовуватися на уроках основ здоров’я. Учні об’єднуються у групи, виконуючи попередню роботу по збору інформації, дослідницької і творчої роботи.

Повний План вивчення теми

ПЛАН ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі:

 • вироблення в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами російської мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо);
 • навчання учнів користуватися всім багатством засобів російської мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, визначень та правил, розкрити красу і багатство російської мови;
 • забезпечення засвоєння норм російської літературної мови;
 • формування навичок пошуку інформації в Інтернеті, навчити учнів оцінювати сторінки веб –сайтів;
 • формування в учнів відповідальність за дотримання і використання авторських прав.

Очікувані результати:
Після проведення проекту учні зможуть:

 • сприймати чуже мовлення, уважно слухати інших;
 • складати простий план прослуханого і прочитаного тексту;
 • докладно, вибірково, стисло відтворювати тексти різних стилів і різних типів мовлення;
 • створювати власні висловлювання;
 • обирати відповідно до ситуації стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий);
 • складати роздум дискусійного характеру;
 • добирати мовні засоби відповідно до задуманого висловлювання;
 • вдосконалювати написане, дотримуватись основних правил спілкування.

До початку проекту
провести з учнями анкетування щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі, провести «мозковий штурм» та заповнити таблицю З-Х-Д.Надати учням критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту та рекламного буклету .
Впродовж роботи над проектом
запропонувати учням заповнення листа планування роботи в групі, ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Надати листи для самооцінки та оцінки роботи в групах. Провести рефлексію щодо роботи над проектом.
Наприкінці роботи над проектом
учні заповнюють листи для самооцінки та журнали оцінки роботи групи, за критеріями оцінки мультимедійної презентації до проекту оцінюють проекти, за критеріями оцінки якостей учнів під час захисту проекту заповнюють листи оцінювання , форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи.Вчитель проводить анкету з батьками. Запропонує написати відгук на роботу однокласника. Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д».

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту
Учитель відправляє та збирає форми з надання прав (дозволів) щодо політики безпечного використання Інтернету учнем, форми згоди батьків щодо Інтернет – проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Показує учням презентацію щодо дотримання закону про авторські права, під час пошуку матеріалів учитель та учень оцінюють сторінки веб-сайтів, з якими працюють. Діти ознайомлюються з запропонованою інформацією за два тижні до початку проекту, ознайомлює батьків з інформаційним буклетом про метод проектів.
Робота над проектом починається з ознайомленням теми уроку і майбутнього проекту « Повторення вивченого у 7 класі. Розвиток мовлення. «Літо. Літо! Літо?», анкетування початкових знань учнів. Учитель пропонує учням визначитися з проблемою дослідження, обрати форму захисту проекту. Проводить диференціацію щодо роботи учнів у групах. Визначає сильні якості учнів і пропонує їм роботу, яка розкриє їхній потенціал. Тому вже перед початком проекту учні за допомогою вчителя визначаються з напрямками роботи,об’єднуються в групи:

 • Обожнюючі літо
 • Прихильники російської словесності
 • Скептики

За допомогою мозкового штурму групи визначаються з проблемою дослідження, заповнюються картки З-Х-Д (знаю, хочу знатися, дізнався), обирають форми захисту проекту. Учні розподіляють ролі у групах, визначаються з лідером, збирають інформацію, обговорюють критерії оцінювання, консультуючись з вчителем щодо збору інформації. Під час виконання проекту вчитель заповнює журнал спостереження за ходом виконання робіт, забезпечує необхідними ресурсами, фотографує. Вчитель координує роботу груп, забезпечує зворотній зв’язок між учнями, проводить моніторинг діяльності груп. Групи протягом двох тижнів працюють над виконанням обраних завдань. За цей час повторюють вивчене у 7 класі з російської мови про текст і стилі мовлення, практично, опираючись також на вивчене в молодших класах, виконують написання творів про літо з власного досвіду розповідного характеру за поданим сюжетом, повторюють вивчене потягом року з морфології, орфографії. Кожна група виконує індивідуальні завдання. Учні-консультанти попередньо оцінюють роботи слабкіших учнів, допомагають їм у повторенні орфографічних та пунктуаційних правил, визначенням стилістики творів тощо, інформують вчителя про свою роботу з учнями.
Група «Обожнюючі літо» досліджує стилі і типи мовлення на прикладах написаних ними творів про літо, виконує завдання :

 • Скласти твори розповідного характеру з елементами опису, роздуму « За що я люблю літо» за сюжетами: літо – час довгого відпочинку, яскрава літня природа, влітку мій день народження, народні літні свята, літо – середина року
 • Повторити стилі і типи мовлення, визначити, яким стилем і типом мовлення ви користувалися, складаючи твір?
 • Прочитати один одному твори, знайти у творах слова спільних тематичних груп, визначити в них по 5 ключових слів, які відображають красу літньої природи , ваше ставлення до літа, літа як пори вашого дорослішання ,красу народних літніх свят, скласти з них речення, які увійдуть до інформаційної газети.
 • Добрати слова - асоціації до слова «літо», об’єднати їх у яскраву схему, яка увійде в інформаційну газету.

Група «Прихильники російської словесності» досліджує мовні і словотворчі засоби на прикладах уривків з художніх творів про літо, виконують завдання:

 • Знайти твори поетів і письменників, в яких згадується про літо, виписати з них уривки.
 • Повторити художні засоби, які показують красу опису природи.
 • Знайти і визначити мовні засоби, які використовують автори, зображуючи літо.
 • Виділіть слова, які належать до єдиної тематичної групи: літній, літо, по-літньому,літочислення, знайдіть споріднені слова, визначте, у який спосіб утворилися ці слова.
 • До якої частини мови належить слово «по-літньому», згадайте орфографічне правило щодо орфограми цього слова. Наведіть свої приклади написання слів з цією орфограмою.
 • Зробити збірку уривків з художніх творів в вигляді рекламного буклету.

Група «Скептики» досліджує інформаційний компонент безпеки життєдіяльності у літній період, виконує завдання:

 • Знайти твори поетів і письменників, в яких можна відчути упереджене ставлення до бездоганного літного відпочинку, проаналізуйте, яку загрозу для здоров’я дитини ви знайшли, доведіть свою точку зору.
 • Дати відповідь на питання, де і яка небезпека може трапитися з дітьми під час літніх канікул. Описати подібні ситуації із вашого життя, досвіду ваших близьких, знайомих.
 • Користуючись послугами Інтернету та засвоєним знаннями на уроках охорони життя, скласти правила поведінки під час літнього відпочинку на воді, на відкритому повітрі ( на спортивних майданчиках, у дворі тощо…), під час грози та інших складних природних явищах в вигляді мультимедійної презентації.

Напередодні захисту проекту вчитель перевіряє наявність необхідних матеріалів і ресурсів, обладнання,і друкованих матеріалів тощо, запрошує фахівця з основ здоров’я, батьків, адміністрацію.
Реалізація проекту на уроці
Під час захисту проекту учитель бере участь в обговоренні, задає питання щодо змісту роботи, оцінює роботу учнів, узагальнює, аналізує, робить підсумок.
Учні презентують свої роботи мультимедійну презентацію, демонструють свої роботи у формі публікацій, буклетів, оцінюють відповідно до критерій оцінювання роботу груп, проводять колективне аргументоване дослідження і визначають групу, яка є лідером. Проводять колективний аналіз Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи, таблиці «З-Х-Д», здають тестування.
Після захисту проектів
Учитель
Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.
Учні
Пишуть відгук на роботу однокласників

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ніколаєва Наталя Іванівна

Фах, навчальний предмет

вчитель російської мови

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ ЗОШ№18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна