Користувач '''Alex2001'''

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 21:33, 11 січня 2014, створена Ksusha27 (обговореннявнесок) (Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи))

Перейти до: Навігація, пошук

[

Денисенко Олександр Володимирович

Підпис фото

Регіон: Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Новопілля

Місце роботи:с. Новопілля, КЗ "Новопільський НВК"

Посада:Вчитель географії, біології

Мій внесок

Назва навчальної теми

"Де мешкає материк?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: географія

Вік учнів, клас

7 клас;

13-14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект для учнів 7 класу з географії за темою "Географічне положення матеріка. Історія відкриття та освоєння материка". Метою проекту є розширення знання, уміння та навички з навчального курсу "Географія матеріків і океанів", показати залежність усіх компонентів природи материків від географічного положення. Згідно з навчальним планом на вивчення теми у 7 класі відведено по 1-2 години з кожної теми. Проект передбачає на прикладі одного материка навчити учнів використовувати здобуті знання для подальшого вивчення материків, підтримувати інтерес учнів у роботі з комп'ютерними технологіями.

План вивчення теми (вставити файл)

План проекту

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж усієї проектної діяльності впроваджуються різноманітні форми оцінювання, направлені на розвиток у учнів навиків мислення вищих рівнів, навиків 21 століття.

На початку проекту для з’ясування рівня знань учнів за темою «Географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння материка» перед початком роботи учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Учні використовують контрольний список планування проекту для самооцінювання свого планування виконання проекту організації співпраці.

Упродовж роботи над проектом учитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх, використовуючи анкети, форми оцінювання виконання групових завдань та продуктів проекту з метою контролю ходу виконання плану роботи в групах з виконання проекту. Учитель постійно проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання для дослідження та перегляду продуктів діяльності учнів.

Наприкінці роботи над проектом у ході проведення учнівської конференції за допомогою листів оцінювання, самооцінки дослідницької роботи учнів, аналізується підготовленість групи: фото, відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Використовуючи отримані в 6 класі знання та навички з теми "Карти та прийоми роботи з ними", учні в ході роботи над проектом відповідають на запитання: Що включає в себе географічне положення материка? Як воно впливає на природу материка та господарчу діяльність людей? Учитель демонструє презентацію, для того щоб учні чітко розуміли, яку роботу планує провести з ними учитель , були мотивовані на виконання проектів. Учні обєднуються в 4 групи. Кожна група розробляє і затвержує план виконання проекту, який учитель оцінює на кожному етапі роботи. Група "Картографи" визначає координати крайніх точок, довжину материка з півночі на південь, із заходу на схід. Група "Дослідники узбережжя" визначає особливості берегової лінії, океани, моря, затоки, протоки, течії біля берегів материків. Група "Глобалісти" визначає положення материка в півкулях і географічних поясах, положення щодо інших материків. Група "Історіографи" надає дані про історію відкриття та дослідження материка. Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються із Законом про авторське право. Для ознайомлення батьків з проектною діяльністю учнів вчителем підготовлено буклет. Щотижнево проводяться призначені консультації. Підсумки роботи над проектом підводяться на учнівській конференції, де учні презентують результати сумісної праці, досліджень у формі презентації, буклету, тощо.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

]