Користувач:Тетяна Яковенко

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 10:54, 14 січня 2014, створена Yakovenko (обговореннявнесок) (Матеріали з оцінювання)

Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

300px-Wallpapers 69084.jpg

Куля і сфера

"Вище призначення геометрії як раз і полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, який нас оточує"

                                        слова Вінера

Автор проекту

Яковенко Тетяна студентка Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"

Перелік шкільних навчальних предметів

математика, хімія, біологія, історія, образотворче мистецтво,інформтика, фізика.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

- Уміння вчитися

- Уміння планувати свою діяльність

- Соціальна компетентність

- Загальнокультурна компетентність

- Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій

Предмет, клас

Геометрія, 11 клас

Час проведення

1 місяць

Блог проекту

Блог проекту

Опис проекту

Візитна картка проекту

Візитна картка проекту

Тема проекту

Тема: Куля і сфера.

Мета проекту

Ознайомити учнів з поняттями куля та сфера, показати їх практичне використання в житті людини. Розвивати творчу активність учнів, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень, пізнавальну діяльність учнів. Мотивувати прагнення до саморозвитку, вдосконалення та самостійної діяльності. Пробудити інтерес та бажання вчитися та пізнавати нове.

Ідея проекту

Основна ідея проекту - Протягом століть людство не переставало поповнювати свої наукові знання в тій чи іншій галузі наук. Безліч учених-геометрів, так і простих людей, цікавилися такою фігурою як куля і її “оболонкою”, що носить назву сфера. Багато реальних об'єктів у фізиці, астрономії, біології та інших природничих науках мають форму кулі. Тому питання вивчення властивостей кулі відводилися в різні історичні епохи і відводяться в наш час.

Запитання, що дають напрямок проектній діяльності

Ключове питання

Як знання кулі допоможе мені пізнати навколишній світ?

Куля і сфера – це звичайні геометричні поняття чи щось більше?

Тематичні питання

1. Для чого потрібні куля та сфера ?

2. Чи існує зв'язок між геометрією та мистецтвом, астрономією, географією, природою, людиною ?

Змістові питання

1.Що таке куля ?

2.Основні властивості кулі ?

3.Що таке сфера ?

4.Частинами кулі є….. ?

5.Яку площу має сфера ?

6. Який об′єм має куля?

Актуальність проекту

Актуальність зумовлена потребою більш поглиблено вивчати дану тему, так як у нашому житті вона має безпосереднє застосування.

Стислий опис:

Даний проект об'єднує математику, фізику, астрономію, географію, історію, мистецтво. У рамках проекту учні повинні сформувати уявлення про кулю та її елементи, розглянути широке використання даного поняття для розв'язування задач в повсякденній діяльності людини. Встановити взаємозв'язок геометрії з іншими областями наук. Розвивати творчу активність, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень. Розвивати пізнавальну діяльність. Виховувати прагнення до самоосвіти і вдосконалення.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

- У процесі розробки проекту учні сформовують уявлення про кулю та її елементи, розглядають широке використання даного поняття для розв'язування задач в повсякденній діяльності людини.

- Встановлюють взаємозв'язок геометрії з іншими областями наук.

- Розвивають творчу активність, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень.

- Виховують прагнення до самоосвіти і вдосконалення.

- Удосконалюють та поглиблюють свої знання з теми.

- Учні вчаться планувати свою діяльність, захищати свій проект перед однокласниками, критично мислити, розмірковувати, виконувати різні соціальні ролі, діють у команді.

Матеріали проекту

Вчительська презентація

320px-Безымянный.jpg

Подяка

320px-Podiaka.jpg

Подяка

Запрошення

170px-Zaprosh.jpg


Запрошення

Сайт проекту

Сайт проекту

Приклад продукту проектної діятельності учнів

Учнівська публікація


170px-Publikkk.jpg


Учнівська презентація

Вікі-стаття навчального проекту учня

Матеріали з оцінювання

Критерії оцінювання веб-сторінки

Критерії оцінювання публікації

Рубрика для оцінювання

Критерії оцінювання презентації

Корисні ресурси

Куля (Вікіпедія)

Геометрія: Підруч, для учнів 10—11 кл. з поглибл. вивч. математики в серед, загальноосвіт. закладах /Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. В. М. Владіміров, Н. Г. Владімірова,— К.: Освіта, 2000.— 239 с.