Відмінності між версіями «Зображення козацької доби у творчості М.В.Гоголя»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Дати проведення тренінгу)
(Місце проведення тренінгу)
Рядок 74: Рядок 74:
  
 
==Місце проведення тренінгу==
 
==Місце проведення тренінгу==
 
+
ХЗОШ № 137
  
 
==Тренери==
 
==Тренери==

Версія за 09:11, 17 жовтня 2013


Назва навчальної теми

Зображення козацької доби у творчості М.В.Гоголя

Основний та другорядні навчальні предмети

Світова література, історія України

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Зазначений проект із світової літератури розроблений для учнів 7 класу. Проектна діяльність дасть змогу учням глибше опрацювати тему висвітлення запорізького козацтва у творчості М.В. Гоголя. Учні досліджуватимуть біографію письменника, ознайомляться із звичаями, побутом і традиціями запорізьких козаків. Клас об’єднається у три групи: бібліографи, історики, літературознавці і презентують свою роботу у вигляді мультимедійної презентації, Вікі - статті та блогу.

План вивчення теми

По завершенню роботи над проектом учні зможуть:

-представляти результати своїх досліджень у вигляді Вікі-статті, комп’ютерної презентації, блогу;

-оцінювати ідеї однолітків у блогах;

-аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі;

-проводити літературознавчі дослідження з подальшою обробкою;

-співставляти історичні події та літературні твори;

-удосконалять уміння аналізувати прочитаний твір та висловлювати власну читацьку позицію.

Оцінювання

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту: для оцінювання попередніх знань учнів про творчість і життєвий шлях М.В. Гоголя та історію Запорізької Січі з метою виявлення рівня обізнаності учнів з матеріалом застосовується опитувальник з теми «Зображення козацької доби у повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Окрім цього, учні заповнюють в таблицях «ЗХД» два стовпчика: Знаємо та Хочемо дізнатися. Батькам учнів пропонується буклет про переваги проектних технологій.

В ході реалізації проекту: Щоб оцінити вклад кожного учня у групову роботу, учитель пропонує заповнити «Контрольний список: вклад в групову роботу». Для вироблення в учнів уміння здійснювати самоооцінювання та взаємооцінювання їх дослідження учитель надає «Контрольний список процес дослідження».

По завершенні проекту: учні презентують створені інтелектуальні продукти. Для оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які заповнюють Форму оцінювання вікі-сайтів та Форму оцінювання мультимедійної презентації. Учні закінчують заповнювати третю колонку таблиці «ЗХД» - Дізналися. Остаточна оцінка за тему виставляється із врахуванням оцінки за презентацію та оцінка за Вікі–статтю.

Діяльність учнів та вчителя

Перший день. Для зацікавлення учнів до роботи над проектом учитель демонструє власну презентацію, в якій зазначена проблема проекту, сформульовані ключове та тематичні запитання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальника з теми «Зображення козацької доби у творчості М.В. Гоголя». Для формулювання навчальних потреб учні заповнюють таблиці «ЗХД». Учні об’єднуються у три групи (за інтересами). Кожній групі надаються ролі: Бібліографи, Літературознавці, Віртуали.

Бібліографи: досліджують, як життєвий шлях видатного російського письменника М.В. Гоголя пов’язаний із Україною. Результатом їх діяльності буде підготовлена мультимедійна презентація «М.В.Гоголь і Україна»

Літературознавці: аналізують повість М.В.Гоголя «Тарас Бульба» та відмічають приклади зображення звичаїв і традицій Запорізької Січі, роль Тараса Бульби у формуванні бойового духу козаків. Матеріали дослідження узагальнюють у формі Вікі – статті «Зображення звичаїв і традицій Запорізької Січі у повісті М.В. Гоголя «Тарас Бульба».

Віртуали: використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу досліджують роль Тараса Бульби у формуванні бойового духу козаків. Результат оформлюють у вигляді блогу.

Перший тиждень. Учні знаходять необхідну інформацію, проводять історичні, літературні дослідження. Учитель роздає критерії оцінювання продукту діяльності учнів та надає учням документ для фасилітації. Оцінюють отриману і знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, які запропонував учитель. При використанні матеріалів у проектній діяльності учні зазначають посилання на джерело використаної інформації.

Другий тиждень. Працюючи в групах, учні створюють продукт своєї діяльності. Вчитель проводить консультації для кожної групи окремо. Учні кожної групи здійснюють самооцінку та взаємооцінювання участі кожного члена групи.

Третій тиждень. Учні завершують свої роботи. Презентують продукт своєї роботи. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання Вікі–статті, Форми оцінювання мультимедійних презентацій.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Денисюк Ірина Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Українська мова та література

Навчальний заклад

ХЗОШ № 137

Місто\село, район, область

м.Харків, Жовтневий район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16.09.13-27.09.13

Місце проведення тренінгу

ХЗОШ № 137

Тренери