Група №4 Вінниця 24-29.06.13 група 2

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 10:12, 26 червня 2013, створена Vpu3810 (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?

Творчість і інноваційність •Здатність оригінальності та інноваційності в діяльності •Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших •Відкритість до та сприяння новим та різноманітним перспективам •Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми •З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей •Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень •Розуміння взаємозв’язків між системами •Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення •Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання •Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем. Комунікативні навички та навички співробітництва •Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання •Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами •Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання •Прийняття відповідальності за результати спільної роботи •Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички


Група 2 И тут Остапа понесло!!!!!

Інформаційна грамотність 

•Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. •Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації Медіа грамотність •Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик. •З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіа-повідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку. •Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації IКT – грамотність •Належне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань. •Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації

Життєві та кар’єрні навички

Гнучкість та пристосовуваність •Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності •Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів Ініціатива та самоспрямованість •Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання •Вихід за межі наявної майстерності та/або вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей •Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня •Визначення навчальних завдань, виділення головних завдань та здійснення їх без зовнішнього стороннього нагляду •Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження •Бажання і здатність навчатися протягом всього життя Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур •Належна та продуктивна праця разом з іншими •Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно •Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники •Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи •Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети •Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети. •Виявлення чесної та етичної поведінки •Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти Оцінювання роботи над проектом


Група №3 ОГО!!!!!! Хотілось би, щоб виступ був більш стислий і конкретніший