Вплив діяльності людини на стан біосфери. Природоохоронне законодавство України.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Eco0003.jpg

Назва навчальної теми

Вплив діяльності людини на стан біосфери. Природоохоронне законодавство України.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Основний предмет: біологія, екологія
 • Другорядні предмети: географія, правознавство, інформатика

Вік учнів, клас

11 клас,16-17 років

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

План

Стислий опис проекту "Вплив діяльності людини на стан біосфери. Природоохоронне законодавство України."

Учні 11 класу беруть участь у проекті "Вплив діяльності людини на стан біосфери. Природоохоронне законодавство України".Під час роботи над проектом учні залучаються до творчого вивчення біології, активно вживають ІКТ, підвищують аксіологічну, мовну компетенцію, використовують компетентності часу, простору. На підставі роботи з літературою і правовими джерелами з природоохоронного законодавства України, знайомства з сучасною екологічною ситуацією на Україні, Вивчаються причини та особливості захисту біосфери, Робота над проектом спрямована на формування екологічного мислення у учнів, показати практичну діяльність людини для збереження навколишнього середовища, охорони природи, привити любов до природи, розвивати вміння аналізувати, порівнювати.
Для досягнення цієї мети учні класу об’єднуються в п'ять груп:

 • група "Гідробіологи",
 • група "Метеорологи".
 • група "Агрономи".
 • група "Біологи".
 • група "Юристи".


Навчальні цілі

навички 21 століття

 • Розглянути позитивний і негативний вплив антропогенного фактора на стан біосфери.
 • Охарактеризувати в чому полягає раціональне використання природних ресурсів.
 • Учні збільшуть навички ефективного співпрацювання під час створення усного, письмового та мультимедійного продукту, поширюють вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження.


Очікуванні результати:

 1. З’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між антропогенним чинником та його дієюю на біосферу.
 2. Характеризувати географічні умови.
 3. Аналізувати екологічну ситуацію.
 4. Визначати та шляхи забруднення,очищення та захисту біосфери

Ключові запитання

 • "На словах красиво.. А почему же гибнут дубы, березы, осины?"

Тематичні запитання

 1. Стан навколишнього середовища:
 2. Природа і здоров'я людини.
 3. Шляхи вирішення проблем охорони природи.
 4. Основні законодавчі акти про охорону навколишнього середовища на Україні.

Змістовні запитання

 1. Які джерела забруднення атмосфери ви знаєте?
 2. Які джерела забруднення повітря існують у нашому районі?
 3. Назвіть заходи щодо боротьби із забрудненням атмосферного повітря. Якої шкоди людина завдає грунті в процесі виробничої діяльності? Шляхи вирішення проблеми забруднення грунту.
 4. Як впливає навколишнє середовище на живі організми?
 5. Що таке «Червона книга»? Для чого вона створена?
 6. Назвіть причини забруднення водного середовища.
 7. Стан питної води в нашому регіоні.
 8. Шляхи вирішення проблеми забруднення прісних вод.
 9. Як впливає на організм людини навколишнє середовище?
 10. Статистичні дані захворювання дітей нашого району.
 11. Ваші поради щодо зміцнення та охорону здоров'я.
 12. Чому виникла необхідність у створенні законодавства про охорону навколишнього середовища?

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

 • До початку проекту
 1. Для успішного проведення проекту визначити потреби учнів.
 2. Скласти план оцінювання.
 3. Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності, використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання.
 4. Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу. Створити план оцінювання,заповнити графік оцінювання.
 5. Провести з учнями анкетування щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для успішної роботи над проектами та заповнити таблиці З-Х-Д.
 • Впродовж роботи над проектом
 1. Ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт.
 2. Запропонувати учням заповнити лист планування роботи в групі.
 3. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації та інформаційної газети та рекламного буклету.
 4. Провести рефлексію щодо роботи над проектом.
 • Наприкінці роботи над проектом
 1. Надати учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи, критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи.
 2. Запропонувати написати відгук на роботу однокласника.
 3. Рефлексія – завершення таблиці З-Х-Д.

Презентація-реклама вчителя

Toma.jpgПублікація

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту:

 • Учитель:
 • Резервує час у комп’ютерному кабінеті.
 • Створює публікацію про метод проектів та ознайомлює з нею батьків.
 • Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту.
 • Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом.
 • Організовує перевірку наявності необхідних книг у бібліотеці.
 • Пропонує учням переглянути веб-сторінки для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету.
 • Пропонує форми захисту проекту. Проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
 • Учні:
 • Діти об’єднуються в п'ять групи,обирають командою теми досліджень, які їх зацікавили. За методом «дискусія» оцінюють свої попередні знання з теми, формують навичку коректно формулювати свої запитання. За допомогою «Мозкового штурму» визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, обирають форму захисту проекту. Знайомляться з презентацією про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту з метою формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право. Учні знайомляться та оцінюють веб-сторінки, з якими будуть працювати.

Під час виконання проекту

 • Учитель:
 • Починає роботу за методом фронтальної бесіди визначенння вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Отримує доступ до учнівських файлів для забезпечення зворотного зв’язку щодо робіт учнів. Проводить моніторинг роботи учнів над проектом, розміщених в мережі Інтернет продуктів учнів щодо їх раціонального, безпечного та відповідального використання, оцінює прогрес створення портфоліо учня. Проводить бесіду з техніки безпеки.
 • Учні:

На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютер, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, рекламного буклету. Знайомляться з формою журналу оцінювання учнівських робіт та учнівських груп. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи.

 • Група «Гідробіологи»

Розкривають питання:

 1. Що таке гідросфера?
 2. Назвіть причини забруднення водного середовища ?
 3. Стан питної води в нашому регіоні.
 4. Шляхи вирішення проблеми забруднення прісних вод.
 • Група «Метеорологи»

Розкривають питання:

 1. Що таке атмосфера?
 2. Які джерела забруднення атмосфери ви знаєте?
 3. Які права та обов'язки встановлюються для окремих категорій населення?
 4. Які джерела забруднення повітря існують у нашому районі?
 5. Назвіть заходи щодо боротьби із забрудненням атмосферного повітря.
 • Група «Агрономи»

Розкривають питання:

 1. Що таке гідросфера?
 2. Назвіть причини забруднення водного середовища.
 3. Стан питної води в нашому регіоні.
 4. Шляхи вирішення проблеми забруднення прісних вод.
 • Група «Лікарі»

Розкривають питання:

 1. Як впливає на організм людини навколишнє середовище?
 2. Статистичні дані захворювання дітей нашого району.
 3. Ваші поради щодо зміцнення та охорону здоров'я.
 • Група «Юристи»

Розкривають питання:

 1. Чому виникла необхідність у створенні законодавства про охорону навколишнього середовища??
 2. Основні законодавчі акти з охорони атмосфери, літосфери, гідросфери, рослин і тварин.
 3. Як захистити своє право на життя?

На другому уроці обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати.

 • Група «Гідробіологи» - Стан гідросфери. Шляхи забруднення та очищення.

 • Група «Метеорологи» - Стан атмосфери. Шляхи забруднення та очищення.

 • Група «Агрономи» - Стан літосфери. Шляхи забруднення та очищення.

 • Група «Лікарі» - Наслідки екологічної кризи на ріст ракових захворюваннь.

 • Група «Юристи» - Правова охорона біосфери на Україні.
 • Учні всіх груп за допомогою довідників, посилань на веб-сайти, які запропоновані учителем та інші, електронних енциклопедій, веб-ресурсів збирають інформацію, проводять дослідження, за необхідністю проводять консультації з учителем, учителями допоміжних предметів, відвідують бібліотеку. Після обговорення зібраною інформації складають план презентації.
 • готуються до захисту, оформлюють звіт. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію(шаблон), інформаційну газету. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання, проводять самооцінку своєї роботи в групі.
 • Учнівський приклад -презентація групи учнів "Метеорологи"

Метео1.jpg Метео111112.jpg

Під час захисту проектів на третьому уроці

 • Учитель

Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.

 • Учні

Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Проводять колективний аналіз та оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання, визначають, яка група провела аргументоване дослідження. Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи.

Після захисту проектів

 • Учитель

Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.

 • Учні

Пишуть відгук на роботу однокласників

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Краснощок Тамара Валеріївнв

Фах, навчальний предмет

учитель біології, екології

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ,Донецької області

Відомості про тренінг

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.2013-11.06.2013

Місце проведення тренінгу

ЗОШ №18 м. Шахтарськ

Тренер

Тарануха Віта Миколаївна