Відмінності між версіями «Інформація. Інформаційна модель»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
  
== [https://docs.google.com/presentation/d/1XD4mO_IVcv6dKrXdxF086nBk5od6ebeMXIwqWZnWMm0/edit?usp=sharing Інформація. Інформаційна модель] ==
+
== [https://docs.google.com/presentation/d/1XD4mO_IVcv6dKrXdxF086nBk5od6ebeMXIwqWZnWMm0/edit?usp=sharing '''Інформація. Інформаційна модель'''] ==
 
[[Зображення:Pic_1.jpg|150px|thumb|right]]
 
[[Зображення:Pic_1.jpg|150px|thumb|right]]
  
Рядок 47: Рядок 47:
  
 
Залежно від мети дані про ''об’єкт можна подати різними способами'': за допомогою знаків: символів (букв, цифр, спеціальних символів), графічно, таблично; усно; у вигляді жестів або сигналів.<br>
 
Залежно від мети дані про ''об’єкт можна подати різними способами'': за допомогою знаків: символів (букв, цифр, спеціальних символів), графічно, таблично; усно; у вигляді жестів або сигналів.<br>
 +
 +
 +
== '''Глосарій''' ==
 +
 +
'''Інформація''' (від лат. informatio — це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому.<br>
 +
'''Носій''' — матеріальний об’єкт, на якому зберігаються повідомлення. <br>
 +
'''Модель''' — спрощене подання реального об’єкта чи процесу.<br>
 +
'''Інформаційна модель''' — це опис об’єкта, в якому вказано деякі його типові властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі.
 +
Якщо між величинами, які характеризують об’єкт чи процес, встановлене співвідношення у вигляді рівнянь та/чи нерівностей, то говорять про побудовану '''математичну модель'''.<br>
 +
 +
 +
== '''Список літератури''' ==
 +
 +
 +
1. Гаевский, А.Ю. Информатика: 7-11 кл.: Учеб. пособие / А.Ю. Гаевский. - 2-е изд., доп. - Киев : А.С.К., 2004. - 536 с.<br>
 +
2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Дибкова. - Київ : Академвидав, 2005. - 416 с.<br>
 +
3. Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підр. за заг.ред. В.Г.Іванова. – Х.: Право, 2012. – 312 с.<br>
 +
4. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. высш. технич. учеб. заведений / Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 640 с. : ил. - (Учебник для вузов).<br>
 +
5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. - Навч. посібник. — У 3 ч. — К.: Навчальна книга, 2004. — 287 с.: іл.<br>

Версія за 17:54, 4 січня 2014

Інформація. Інформаційна модель

Pic 1.jpg

Ми живемо в матеріальному світі, і все, що нас оточує, можна віднести до фізичних тіл або до фізичних полів. Але ми постійно з навколишнього світу отримуємо інформацію.


Інформація — це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому.


Як ми отримуємо інформацію?
Інформація передається за допомогою повідомлень.


Властивості інформації: об’єктивність, вірогідність, повнота, актуальність, зрозумілість.


Інформація походить від латинського слова informatio, яке має кілька значень: роз’яснення, виклад, тлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.
Повідомлення передаються за допомогою послідовностей сигналів різної природи: звуків, тексту, зображень, жестів, графіків, цифрових даних тощо.
Слово сигнал має спільний корінь з sign (англ.), що в перекладі означає «знак, символ».
Одні й ті самі повідомлення можна передати за допомогою сигналів різної природи, тобто однакові повідомлення можуть нести різні дані. І навпаки, одні й ті самі дані можна передати за допомогою різної послідовності сигналів — тобто повідомлень.
Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела (відправника), приймача (адресата) і каналу зв’язку між джерелом і приймачем.

Повідомлення з навколишнього середовища людина сприймає через органи чуття:

Органи чуття

Види повідомлень
1. За способом сприйняття: візуальні, аудіальні, тактильні, нюхові, смакові.
2. За формою подання: текстові, числові, графічні, звукові, комбіновані.
3. За суспільним значенням: масові (повсякденні, суспільно-політичні, естетичні), спеціальні (наукові, виробничі, технічні, управлінські).
Кількість та обсяги повідомлень у сучасному суспільстві безперервно зростають. Щоб забезпечити тривале їх зберігання в компактній формі, створюють носії повідомлень.

Носій — матеріальний об’єкт, на якому зберігаються повідомлення.
Об’єкти, що оточують людину, досить складні. Щоб зрозуміти, що являє собою і як діє той чи інший реальний об’єкт, необхідно мати дані про нього.
Будь-який об’єкт можна описати, знаючи параметри, що його характеризують, та їх значення, тобто подати дані про нього.
На основі таких даних можна створити деякий інший об’єкт, який спрощено відображатиме основні властивості реального об’єкта. Такі спрощені об’єкти називають моделями.

Модель — спрощене подання реального об’єкта чи процесу.
Створюючи моделі, відкидають несуттєві характеристики. Моделі використовують для дослідження поведінки реального об’єкта в різних ситуаціях.
Такі моделі називають фізичними або матеріальними.
Однак люди не завжди створюють матеріальну копію об’єкта. Іноді модель об’єкта являє собою сукупність відібраних даних, які є суттєвими для його аналізу при розв’язуванні певної задачі. В такому випадку говорять про інформаційну модель.

Інформаційна модель — це опис об’єкта, в якому вказано деякі його типові властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі.

Інформаційна модель

Якщо між величинами, які характеризують об’єкт чи процес, встановлене співвідношення у вигляді рівнянь та/чи нерівностей, то говорять про побудовану математичну модель.

Залежно від мети дані про об’єкт можна подати різними способами: за допомогою знаків: символів (букв, цифр, спеціальних символів), графічно, таблично; усно; у вигляді жестів або сигналів.


Глосарій

Інформація (від лат. informatio — це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому.
Носій — матеріальний об’єкт, на якому зберігаються повідомлення.
Модель — спрощене подання реального об’єкта чи процесу.
Інформаційна модель — це опис об’єкта, в якому вказано деякі його типові властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі. Якщо між величинами, які характеризують об’єкт чи процес, встановлене співвідношення у вигляді рівнянь та/чи нерівностей, то говорять про побудовану математичну модель.


Список літератури

1. Гаевский, А.Ю. Информатика: 7-11 кл.: Учеб. пособие / А.Ю. Гаевский. - 2-е изд., доп. - Киев : А.С.К., 2004. - 536 с.
2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Дибкова. - Київ : Академвидав, 2005. - 416 с.
3. Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підр. за заг.ред. В.Г.Іванова. – Х.: Право, 2012. – 312 с.
4. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. высш. технич. учеб. заведений / Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 640 с. : ил. - (Учебник для вузов).
5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. - Навч. посібник. — У 3 ч. — К.: Навчальна книга, 2004. — 287 с.: іл.