''Портфоліо з теми: Життєві принципи козаків у сучасності''

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 11:36, 20 червня 2012, створена Pavluchenko Nina (обговореннявнесок) (Діяльність учнів (Скопіювати з Плану))

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

" Життєві принципи козаків у сучасності "

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, історія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Історичне минуле в літературі. М.В. Гоголь повість «Тарас Бульба»

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років

Стислий опис проекту

«Життєві принципи козаків у сучасності», 7 клас, «Історичне минуле в літературі. М.В. Гоголь повість «Тарас Бульба». Під час роботи над проектом учні проводять дослідження, анкетування, обробка отриманої інформації з додатковоїлітератури та інтернету. В малих групах учні поділяються на ролі:вчений-дослідник, журналіст, статистик, дизайнер, редактор. Наприкінці свого дослідження учні презентують результати свого дослідження.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Ознайомляться з історією розвитку козацтва, з етапами боротьби українського народу за рідну землю, з побутом і звичаями запорожців на основі тексту повісті. Вивчать творчий спадок Гоголя. Розвивативміннявизначати та ставити суттєві запитання для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення; усвідомлювати відповідальність за результати спільної роботи; використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіти базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації. Виховувати бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Опис оцінювання

На початку роботи надпроектом для визначення навчальних потреб учнів використовую анкетування, таблицю «ЗХД»[1]. Впродовж роботи над проектом застосовую серед учнів самооціонювання[2] та взаємооцінювання за формами оцінювання для роботи в групах та самооцінки. Наприкінці роботи над проектом оцінюється проект за формою оцінювання публікації, презентації[3]. Учні та остаточно заповнюють таблицю «ЗХД».

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком проекту проводяться батьківські збори, на яких розповідається про перевагу методів проекту за допомогою буклетів[4] [5]. Етап 1. (урок 1)Ознайомлення з темою уроків,творчою темою проекту. Об’єднання учнів в малі групи. Розподіл ролей в малих групах вчителем. Ознайомлення учнів з ключовими, тематичними та змістовими запитаннями. Групи обирають завдання для свого проекту.Перегляд презентації вчителя[6]. На протязі усього проекту вчитель веде журнал спостережень. Етап 2.(урок 2-3) Бесіда «Використання інтернету в проекті не порушуючи авторського права» [[7]]. Ознайомлення, як вірно оформити список використаних джерел.Кожна група підбирає літературний матеріалу та використовує інтернет-ресурси для виконання завдання проекту. Перша група відповідає на питання «Як історична основа повісті М.В. Гоголя «Тарас Бульба» пов’язана з історією України?», друга – «Які нрави та звичаї козаків Запорізької Січі?», третя – «Які нрави та звичаї сучасності?».Обговореннята редагування отриманих даних. Вчитель допомагає учням у підборі інформації. Наприкінці етапу вчитель за допомогою таблиці «З-Х-Д» опитує учнів. Етап 3.(урок 4-5)Створення учнями питань за вибраним завданням для опитування в мережі інтернету. Учні першої групи з’ясовують, чи знають інші учні, що спонукало Гоголя для написання повісті«Тарас Бульба», які джерела інформації застосовував письменник при написанні повісті. Друга група з’ясовує, наскільки інші учні знають про нрави та звичаї козаків, а третя група – чи існують в наш час козаки, нрави та звичаї сучасних козаків. Вчитель корегує роботу учнів. Учні проводять опитування в мережі інтернету та статистик підсумки опитування. Наприкінці етапу учні складають письмовий звіт про виконану роботу. Етап 4 (урок 6-7) Перегляд прикладів презентацій[8], які допоможуть учням спланувати власну презентацію. Кожна група учнів створює сценарій презентації,підбираює картинки, визначаюєдізайн оформлення слайдів презентації, Розміщує на слайдах інформацію, яку хоче донести до інших. Етап 5 (урок 8) Презентаціяучнівськихробіт. Оцінювання презентації [9]учнями та вчителем. Робота з таблицею «ЗХД».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ніна Палюченко

Фах, навчальний предмет

Вчитель, російська мова та література, зарубіжна литература.

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 м. Шахтарська

Тренери

Масловська Олена Григорівна.