"Я" за проектом "Климко" Григора Тютюнника, українська література, 7 клас, школа 168

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 17:40, 24 грудня 2012, створена Olga17 (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Ч

Назва проекту

Розв’язування трикутників

Прізвище Ім'я по Батькові

Сивачок Ольга Олександрівна, вчитель математики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 міста Миколаєва

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Математика, інформатика, історія.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Інформаційна, комунікативна, навчальна, продуктивна компетентності

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

В реалізації проекту брали участь учні 9 класу, віком 14-15 років.

Термін реалізації проекту

Жовтень-грудень 2012 р.

Мета проекту:

- Поглибити та систематизувати знання учнів про теорему синусів, теорему косинусів та наслідки з неї; - формувати обчислювальні навички учнів, розвивати самостійність мислення, вчити об’єктивно оцінювати себе і коригувати свою діяльність та інших учнів в ході виконання проекту; - формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання, вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел, вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу, робити висновки; - виробити у школярів практичні навички під час використання теореми синусів, теореми косинусів та наслідки з неї; - виховувати спостережливість, науковий підхід , та любов до математики.

Опис проекту

 Проект пропонується для реалізації з учнями 9 класу під час вивчення теми “Розв'язування трикутників”. Даний проект об'єднує історію, математику, інформатику. У ході практичної діяльності учні дослідити історію виникнення теорем синусів та косинусів(історична довідка), способи їх доведення і застосування для розв'язування прикладних задач. Учні розглянули різні випадки: кут а)гострий, б)тупий, в)прямий, узагальнили матеріал в кожному окремому випадку. Також під час роботи над проектом дослідили деякі способи доведення цих теорем, а саме: через прямокутний трикутник, співвідношення сторін та кутів; координатним методом; векторним методом. Всі задачі, які зводяться до розв’язування трикутників розділили на 4 типи. Дев’ятикласники поділилися на три групи: “історики”, “теоретики”, “практики”.

Ідея проекту:

Проблема підвищення рівня знань з математики нині особливо актуальна. Сьогодні більшість школярів почали просто уникати цей предмет. Одні вважають, що він їм не під силу, інші - що знання з математики не знадобляться їм у житті. І наше завдання, завдання вчителя, переконати кожного учня, що навіть мінімальний рівень математичних знань підіймає його на більш високий рівень людського спілкування. Вивчення математики нелегка праця , але вона виховує розсудливість, гнучкість розуму, логічність думки і здатність прогнозувати певні ситуації. А це особливо потрібно кожному в ринкових умовах. Вивчення теми “Розв’язування трикутників” сьогодні є актуальною, оскільки, метричні теореми, за допомогою яких розв'язуються трикутники, є підґрунтям для розв'язування не тільки більш складних планіметричних задач, але й основою розв'язування прикладних задач: знаходження відстані на місцевості до недоступної точки (через річку, через болото); знаходження висоти об'єкту (гори, пагорба); знаходження кута нахилу об'єкту (будинку, дерева).

Ключове питання:

Чому потрібно вчити теорему косинусів і теорему синусів?

Тематичні питання:

Роль теореми синусів, теореми косинусів при розв’язуванні трикутників.

Візуалізація (структура) проекту

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. 1.Перший етап
 • знайомство учнів з метою та цілями проекту;
 • огляд та обговорення проекту з учнями, обговорення ключового та тематичних питань;
 • складання плану дій
 1. Складали список необхідних інтернет-ресурсів
2. 2. Другий етап
 • Об'єднання учнів у групи за інтересами.
 • За інтересами вибирають відповідну групу: «історики», «теоретики», «практики».
 • По групам отримують завдання; визначають правила роботи в групі.
 1. Робота з інтернет ресурсами.
 2. Використання електронної пошти та служби миттєвих повідомлень.
3. 3. Третій етап
 • Розподіл обов'язків між групами.
 • "Історики» знайомляться з історією виникнення тереми синусів та теореми косинусів, підбирають необхідний матеріал.
 • «Теоретики» досліджують деякі способи доведення цих теорем: а) через співвідношення сторін та кутів в прямокутному трикутнику, б) координатним методом, в) векторним методом.
 • «Практики» створюють підбір прикладних задач на застосування теорем синусів та косинусів, наслідків з них.
 • Учні в групах складають план пошуку інформації.
 1. Робота з інтернет ресурсами.
 2. Використання електронної пошти та служби миттєвих повідомлень.
4. 4. Четвертий етап
 • Збір інформації, оформлення матеріалів.
 • Пошук та добір матеріалу з теми дослідження у джерелах; перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель; пошук іншої інформації із заданої теми.
 • Учні обробляють отриманий матеріал і роблять відповідні висновки.
 1. Робота з джерелами інформації: друковані видання, ресурси мережі Інтернет.
5. 5. П’ятий етап
 • Аналіз проведеної роботи.
 • Планування та розробка презентацій, публікацій. Самооцінка і корегування продуктів.
 • Створення перших пробних варіантів продуктів досліджень.
 1. Використання MS PowerPoint для створення презентації.
 2. Використання MS Publiscer для створення буклетів.
6. 6. Шостий етап
 • Узагальнення результатів, досліджень.
 • Аналіз знайденої інформації, формування власних ідей, висловлення думок щодо заданої теми. Планування та розробка презентацій.
 • Систематизація результатів досліджень по видам матеріалів (файлами в окремих папках) Підготувка фотографій.
 • Створення продукту, який буде використано для підведення результатів проекту.
 1. Використання MS PowerPoint для створення презентації.
 2. Використання MS Publiscer для створення буклетів.
7. 7. Сьомий етап
 • Підсумки і узагальнення, створення звіту у вигляді презентації.
 • Захист кінцевих продуктів кожної групи, отримані в процесі роботи над проектом.
 • Захист результатів проекту перед учнями школи та педколективом.
 • Вивантаження матеріалів на сайт школи.


Які результати одержали учні в проекті?

 закріпили методи розв'язання задач на розв'язування трикутників;  удосконалили свої уміння та навички розв'язувати трикутники;  застосовувати теоретичний матеріал з теми «Розв’язування трикутників» до розв’язування прикладних задач, робити повний аналіз цих задач;  навчилися осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел;  навчилися співпрацювати в групах, проявляти ініціативу, робити висновки, створювати власні презентації.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект