Проект ...Не гасне наша полотняна вічність,І прахом не стають, не гаснуть полотняні письмена...''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

«Прикладна діяльність. Символізм української вишивки. Імітація вишивки в українському народному стилі».

Навчальні цілі

Метою проекту є: - формування в учнів прагнення до самостійної пізнавальної діяльності; розвиток вміння продуктивно вирішувати проблеми, грамотно працювати з інформацією; уявлення про духовну й матеріальну культурну спадщину, національні особливості мистецтва, праці та побуту; - розвиток наочно-образного та словесно-логічного мислення, творчої уяви, естетичних почуттів; вміння співпрацювати в групі, ефективно спілкуватися і використовувати отримані знання в реальному житті; - сприяння формуванню життєво важливих компетентностей, які допоможуть учням в подальшому самовизначенні і самореалізації.

Основні запитання

Ключове запитання

Чим ми прикрашаємо своє життя?

Тематичні запитання

Які види образотворчого мистецтва ви знаєте? Що розповідають нам твори декоративно-прикладного мистецтва? Назвіть мотиви орнаментів, які використовуються для прикрашання предметів побуту.

Змістові запитання

Чи є у Вас вдома речі, прикрашені вишивкою? Чи має Ваша родина вишиваний рушник? Яке значення має рушник для української родини?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - образотворче мистецтво. Додаткові предмети: художня культура,обслуговуюча праця, народознавство, інформатика.

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Проект може бути реалізований в рамках вивчення образотворчого мистецтва у 6 класі. Розділ ІІ. Взаємозв’язок форми й змісту в образотворчому мистецтві: тема 2. Людина та предметний світ. У проекті розглядається мистецтво вишивки, її символізм. Дослідницький характер проекту сприяє формуванню в учнів збереження традицій українського народу; дослідницьких навичок: аналізувати, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію; навичок виконувати оцінку самостійності; вміння співпрацювати. Для роботи над проектом учні об’єднані в 3 групи: «Історики» - досліджують літературу, історію виникнення вишивки, мотиви та символізм української вишивки; «Журналісти» - вивчають особливості та традиції народної вишивки, виявляють та організовують зустріч з майстринями вишивки селища; «Редактори» - обробляють інформацію попередніх груп та відтворюють її результат. Для кожної групи складено картку із завданнями. У процесі роботи учні розвивають основні види діяльності: аналізують літературу, здійснюють пошук, систематизацію,узагальнення та обробку інформації. Продуктом діяльності є словник термінів, каталог вишивок майстринь селища, виставка фотоілюстрацій. Перед початком роботи батьки отримують інформаційний буклет про проект; учні знайомляться з мультимедійною презентацією.

План вивчення теми

Повний план вивчення теми

[План вивчення]

План впровадження проекту

[План впровадження ]

Оцінювання

Оцінювання відбувається за двома напрямками: вчителем за певними критеріями, учнями – оцінюванням групової роботи та самооцінюванням. На початку роботи над проектом вчитель проводить опитування/анкетування [Опитувальник] учнів на виявлення рівня їхніх початкових знань; знайомить учнів з критеріями оцінювання. В ході роботи над проектом групи/керівники груп заповнюють картки оцінювання [Картка оцінювання], учні – картки самооцінювання [Картка самооцінювання]. Вчитель заповнює свій журнал спостережень [Журнал] роботи груп. Після завершення роботи над проектом оцінюється презентація результату: ораторське мистецтво (виступ перед аудиторією, участь у обговореннях, вміння ставити питання, грамотність мовлення), творчість та креативність.

Діяльність учнів та вчителя

На початку роботи над проектом: Вчитель: - знайомить з інформаційним буклетом [Інформаційний буклет] про проект; - перевіряє необхідне обладнання та устаткування, дидактичні матеріали; - планує та розробляє заходи щодо керування учнівською роботою; - знайомить учнів з темою проекту (презентація)[Презентація вчителя]; - проводить опитування/анкетування; - формує групи . Учні: - знайомляться з темою проекту; його метою, завданнями[Завдання для груп] ; - об’єднуються в групи [Об'єднання в групи]: «Історики» - досліджують літературу, історію виникнення вишивки, мотиви та символізм української вишивки; «Журналісти» - вивчають особливості та традиції народної вишивки, виявляють та організовують зустріч з майстринями вишивки селища; «Редактори» - обробляють інформацію попередніх груп та відтворюють її результат; - складають план роботи [Картка планування], розподіляють обов’язки, визначаються з лідером. Протягом роботи над проектом: Вчитель: - координує роботу груп (консультує та контролює послідовність виконання проекту); - забезпечує зворотній зв’язок між учнями, проводить моніторинг діяльності груп; - фотографує етапи роботи груп; - заповнює журнал спостережень роботи груп; - забезпечує групи дидактичним матеріалом, ресурсами. Учні: - консультуються з вчителем щодо ходу роботи над проектом; - заповнюють картки самооцінювання картки оцінювання роботи груп; - виводять результати, оформлюють проект, готуються до його захисту. Кожна група виконує індивідуальні завдання. Учні-консультанти попередньо оцінюють роботи слабкіших учнів, допомагають їм у виконанні завдань, інформують вчителя про свою роботу з учнями. Наприкінці роботи над проектом: Вчитель: - проводить опитування/анкетування батьків [Анкета батьків]; - проводить опитування під час захисту проекту; - узагальнює результати роботи ( оцінювання вчителем + самооцінка учнів). Учні: - звітують про виконану роботу; - проводять оцінювання роботи однокласників; - презентують результати: проводять захист проекту [Учнівська презентація]; - обговорюють, підсумки, висновки. Напередодні захисту проекту вчитель перевіряє наявність необхідних матеріалів і ресурсів, обладнання та устаткування, друкованих матеріалів тощо, запрошує педагогів, адміністрацію, батьків, учнів. Реалізація проекту на уроці Вчитель: під час захисту проекту бере участь в обговоренні, задає питання щодо змісту роботи, оцінює роботу учнів, узагальнює, аналізує, робить підсумок. Учні: презентують свої роботи: словник термінів [Словник], каталог вишивок майстринь селища, буклет,оцінюють відповідно до критерій оцінювання роботу груп, проводять колективне аргументоване дослідження і визначають групу, яка є лідером. Проводять колективний аналіз: картки для самооцінки, картки оцінки роботи групи, здають тестування. Після захисту проектів Вчитель: Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії [Рефлексія]. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам. Учні: Пишуть відгук [Відгук] на роботу однокласників.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ельвіра Безродня

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики, образотворчого мистецтва

Навчальний заклад

Шахтарська ЗОШ І-ІІ ступенів №8

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

bezelvira@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.13-16.06.13

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ НВК №2

Тренери

Ликова Наталія Валеріївна

Мої захоплення