Проект «Бій під Крутами – символ героїзму та відданості Українській державі» для студентів 1-2 курсів (учнів 10-11 класів)

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва виховного проекту: «Бій під Крутами – символ героїзму та відданості Українській державі».

Перелік навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту: «Історія України», «Інформатика».

Курс та вік студентів, які брали участь у проекті: студенти 2 курсу спеціальності «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (що відповідає 11 класу загальноосвітньої середньої школи), 16-17 років.


Опис проекту:

2008 р. Україна відзначала 90-ту річницю подвигу Героїв Крут. Дане питання зацікавило членів історичної секції науково-студентського товариства «Творчість» своїм величезним виховним потенціалом та історичною значимістю. Результати дослідження студентів щодо зазначеного питання було вирішено представити у вигляді електронного посібника «Бій під Крутами – символ героїзму та відданості Українській державі».

Студенти провели дослідження щодо подій 1918 р. під Крутами. Метою дослідження було довести твердження, що бій під Крутами дійсно є символом героїзму та відданості Українській державі. Задля досягнення даної мети студенти мали виконати низку задач: висвітлити історичні події 1918 року під Крутами; розкрити сторінки життя учасників бою під Крутами; висвітлити заходи та форми вшанування пам’яті Героїв Крут.

В ході дослідження студенти не лише займалися пошуком інформації, але й аналізували твори студентів коледжу, присвячені проблемі Крут, та провели експрес-опитування студентів щодо подій під Крутами 1918 р. Результати дослідницької роботи і представлені в даному проекті.

В процесі пошуку інформації студенти використовували не тільки традиційні навчальні посібники, довідники, публікації в періодичних виданнях, але й активно користувалися Інтернет-ресурсами. За допомогою пошукових систем інтернет-мережі студенти поповнили свої дослідження новою інформацією, цікавими фотоматеріалами та музичними композиціями, що потім були використані в даному проекті. В роботі над оформленням проекту студенти користувалися програмами Microsoft Office Publisher та Microsoft Office PowerPoint.

Викладач пропонував студентам використовувати інформаційно-комунікативні технології не тільки як знаряддя наукових досліджень, але й як засіб обміну інформацією в процесі поточного звіту про виконання певної частини завдання. Таке застосування ІКТ не тільки сприяло розвитку умінь та навичок студентів, але й було стимулом для підвищення їх власних досягнень.

Електронний посібник «Бій під Крутами – символ героїзму та відданості Українській державі», в я кому представлені результати дослідницької роботи студентів, містить такі розділи:

«Пролог», що вводить нас в суть досліджуваної проблеми, знайомить з метою та задачами дослідження.

«Історична довідка», що супроводжується піснею, присвяченою крутянцям.

«А чи закінчився бій під Крутами?», на першій сторінці якого можна познайомитися з інформацією щодо реалістичного батально-історичного дійства «Бій під Крутами», присвяченого 90-тій річниці подвигу Героїв Крут. Наступна ж сторінка знайомить з думкою історика Олени Бойко та думкою студентів коледжу щодо подій під Крутами. З даної сторінки можна перейти до підрозділу «Пам’яті Героїв Крут присвячується...», в якому розміщуються посилання на літературні композиції, фотогалерею, музичні твори, що стали результатом пошукової діяльності студентів.

«Герої Крут», де представлений результат пошуку імен учасників бою.

«Епілог». Дана сторінка містить посилання на результати експрес-опитування студентів лисичанського педагогічного коледжу. Результати представлені у вигляді діаграм, з яких можна зробити висновок, що майже половина студентів не можуть розповісти про перебіг бою під крутами, хоча переважаюча більшість і вважає учасників бою справжніми героями. «Епілог» містить ще одне посилання, яке стане цікавим усім педагогам. Це тематика та форми проведення заходів щодо вшанування подвигу Героїв Крут.


«Список інформаційних джерел», де зазначені підручники, посібники, нариси, статті й інтернет-сайти.

Під час роботи над проектом студенти виявили підвищений інтерес до історії України, особливо періоду Української революції 1917-1921 рр.. Свої пошуково-дослідні роботи за проблемами даного періоду історії вони представили на коледжних Днях науки-2008. Така зацікавленість студентів лягла в основу вибору проблеми, над якою працює історична секція НСТ «Творчість» у 2008-2009 н. р.: українські національно-демократичні змагання 1917 – 1920 рр.

Слід сказати, що студенти не тільки успішно захистили даний проект на Днях науки-2008, але й активно використовували свої наробки під час педагогічної практики в загальноосвітніх школах міста.

Головним результатом проекту є досягнення мети дослідження: бій під Крутами – це дійсно символ героїзму та відданості Українській державі.

Під час роботи над даним проектом викладач не тільки збагатив свої знання в галузі історії України, а й придбав ні з чим незрівняний досвід роботи з програмою Intel® «Навчання для майбутнього», адже це перший проект автора в рамках даної програми.

Виховний проект «Бій під Крутами – символ героїзму та відданості Українській державі» здобув позитивні відгуки не лише викладачів та адміністрації коледжу, а й учасників засідання методичного об’єднання викладачів соціально-економічних дисциплін педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону.

Результати дослідження студентів були презентовані в рамках коледж них Днів науки-2008 та в рамках засідання методичного об’єднання викладачів соціально-економічних дисциплін педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону (04-05.03.2008).

В ході дослідження студенти виявили, що збереглося дуже мало інформації стосовно учасників бою під Крутами. Пошук інформації триває.


Додаткова інформація:

Під час пошуку інформації щодо подій під Крутами 1918 р. виявився досить цікавий факт: узагальнене висвітлення подій в підручниках, навчальних посібниках, майже повна відсутність інформації щодо учасників тодішніх подій (знайдена інформація лише стосовно командира бою Аверкія Гончаренко). Даний факт, з одного боку, здивував студентів, а з іншого, - став стимулом для подальшого дослідження даної проблеми.

http://www.nplu.kiev.ua/default.htm

http://photo.unian.net/ukr/city/148/

http://www.haidamaka.org.ua/page_statti.html