Проект "Я имя ищу необычное, звучное..."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Портфоліо Осадчої О.В. Проект "Я имя ищу необычное, звучное... !"Назва навчальної теми

Проект "Я имя ищу необычное, звучное... !"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет –Учебник Сильновой Э.С., Каневской Н.Г. «Русский язык» для 3 класса (К.: Освіта, 2003)

Навчальна тема (як записано в програмі)

Русский язык.

  • Тема 5 «Прилагательное» (4 год)

Вік учнів, клас

8-9 років, 3 клас

Стислий опис

Пропонований проект може бути реалізований в рамках вивчення російської мови у 3 класі. У проекті спостерігається значення прикметника у мові. Дослідницький характер проекту сприяє формуванню в учнів умінь добувати нові знання, знаходити відповіді на питання, використовуючи підручник, життєвий досвід та інформацію здобуту на уроці, а також вміння оформлювати свої думки і систематизувати свої знання у вигляды буклету та особистого словничка.


Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Навчальні цілі: Навчальні цілі: • Навчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату; • Створення власного словника; • Навчити роботі у команді для досягнення спільної мети; • Створити буклет (газету); • Залучати дітей працювати самостійно; • Спонукати дітей вивчати не лише свої досягнення, а й досягнення інших; Очікувані результати: Розвиток у молодших школярів ключових компетентностей: • Громадської – критично мислити, аргументувати свою думку, приймати рішення; • Соціальної – ефективно спілкуватись і співпрацювати, в парі та малій групі, відповідати за результати спільної діяльності; • Уміння вчитися – здатності порівнювати, міркувати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів;


Опис оцінювання

Робота над проектом зі створення проблемної ситуаціїї вчителем, фронтальної бесіди, стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «карта-пам’ятка Прикметник» вчитель пропонує заповнити цю картку учням, таким чином виявити, що діти знають., в кінці проекту порівняти ті ж самі картки. З урахуванням вимог стандарту початкової освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль Таблиця оцінювання самостійної роботи та взаємоконтроль у групах Таблиція оцінювання в групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями, з Формою оцінювання мультимедійної презентації та Формою оцінювання буклету. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації, випуску буклету «Я имя ищу необычное, звучное…» демонстрації «особисто зробленних словників». Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів

Перед початком проекту Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Розповідає про проектну технологію учням, батькам. Для батьків готує буклет «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Робота над проектом починається зі створення проблемної ситуації , фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів пропонуючи все що вони знають записати на умовній карті Прикметника. Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей.На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання: 1 група «Жовта преса» - працює над створенням презентації, в якій будуть підобрані прикметники з іменниками, доводячи їх зв’язок. 2 група «Рекламна пауза» - працює над створенням буклету «Я имя ищу необычное, звучное…!» в якому презентують зібрану інформацію про те яку роль выдіграють прикметники у нашій мові. 3 група «Проби пера» - виготовляє «книжку», в якій будуть зібрані прислів’я, вірші, з прикметниками в прямому і переносному значені. Складається календар роботи групи, розподіляються ролі. Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом 3 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет, міні-книжка). Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. Під час захисту проекту Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету, книжки. На завершення колективно обговорюються висновки . Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті. Оголошує тему наступного проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Осадча Ольга Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Учитель початкових класів.

Навчальний заклад

Назва навчального закладу НВК№2 «школа І-ІІ ступенів №1-ліцей»

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

olga.osad@gmail.gom

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

травень 2013 року

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ

Тренери

Ликова Наталя Валеріївна