Проект: «Why a bulldog is called a bulldog?» (“Чому бульдог називається бульдогом?”) для учнів 10 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

WHY A BULLDOG IS CALLED A BULLDOG? (ЧОМУ БУЛЬДОГ НАЗИВАЄТЬСЯ БУЛЬДОГОМ?)

Під час реалізації проекту використовуються знання з англійської мови, країнознавства, всесвітньої історії, інформаційних технологій.

У проекті брали участь учні 10 класу (15 років)


Опис проекту

Ідея проекту полягає в дослідженні символіки та атрибутики Великої Британії з метою вивчення її зв’язку як з певними історичними реаліями, так і з сучасною культурою країн Великої Британії.

Отримавши завдання дослідити історичне походження та значення національної та нетрадиційної символіки країн Сполученого Королівства, учні створили творчу групу. Вони самостійно визначили ключове питання проекту, підібрали літературу (газети, журнали, книги), використали інші ресурси (Інтернет). Здобуту інформацію аналізували та систематизували. Дібравши відповідні ілюстрації, учні створили мультимедійну презентацію(Microsoft Power Point),, публікацію(Microsoft Office Publisher) та веб-сайт для висвітлення результатів власного дослідження та представили їх для обговорення в класі. На презентацію проекту були запрошені також батьки та представники адміністрації школи, які оцінили роботу учнів як таку, що заслуговує на високий рівень. Результатом роботи учнів стала підбірка матеріалів про символіку та атрибутику Великої Британії. Здобуті знання вони також використали для випуску стінгазети до Днів науки на профілі прикладної лінгвістики (учнями якого вони є).

На мою думку, реалізація проекту сприяла розвитку в учнів навичок високого мислення, а саме: уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати та оцінювати її, класифікувати та систематизувати, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Головну мету я вбачаю у розвитку комунікативних компетенцій учнів та підвищенні мотивації навчання. Школярі значно розширили свій кругозір, збагатили знання країнознавчого матеріалу, поповнили власний лексичний запас. Крім того, вони отримали задоволення від усвідомлення виконаної серйозної роботи та плідної співпраці з однокласниками. Вагомим результатом проекту вважаю також і те, що інші учні, які не брали безпосередньої участі у дослідженні, виявили значний інтерес до роботи однокласників, засвоїли певні знання і поняття з даної теми і висловили бажання увійти в творчу групу у новому проекті.

Моє особисте надбання у результаті проекту полягає в тому, що я вдосконалювала своє вміння керувати роботою групи, даючи при цьому учням простір для самостійного пошуку і творчості. Найголовніше ж те, що я усвідомила, що всі учні мають інтерес до навчання, але його потрібно постійно підтримувати і давати їм можливість проявляти себе в тій сфері, в якій вони найкраще можуть самореалізуватися.

На мою думку, виконаний проект був успішним. Саме тому ми плануємо продовжувати свою роботу в напрямку вивчення реалій культури англомовних країн. Темою наступного проекту буде дослідження ідіом та виразів сучасної англійської мови.


Додаткова інформація

В процесі роботи над проектом, коли учні досліджували нетрадиційну символіку Великої Британії, вони помітили , що ім’я Джона Доу практично синонімічне імені Іванова Івана Івановича, яке використовується в нас. Крім того, англійське Джон — це те ж, що й українське Іван. Тоді вони почали шукати інші відповідності між британською та українською символікою і дійшли висновку, що обидва прапора передають ідею об’єднання, а живі символи, наприклад, англійська малинівка і український лелека,— істоти, особливо наближені до людини. Тоді учні зрозуміли, що усі національні символи мають практично однаковий зміст і виражають однакові ідеї.

В ході роботи над проектом учні використовували ресурси Інтернету — пошукові системи www.yandex.com.ua та www.google.com.ua, країнознавчі сайти www.touruk.co.uk та інші.