Потрфоліо за версією 10.0

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Соціальна мережа

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика. Комунікації за допомогою Інтернету.

Вік учнів, клас

10-11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні знайомляться з соціальними мережами, визначають їх основне призначення, вказують спільне і відмінне в різних соціальних мережах. Потім досліджують найпопулярнішу на їх думку соціальну мережу визначаючи кількість часу, який вони затрачають на перебування у соціальній мережі для різних вікових груп (класів). Вивчивши час перебування учнів мережі (залежність від мережі) шукають взаємозвязок між перебування у соцмережі та успішністю учнів. Створюють брошуру з вказаними результатами свого дослідження.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. На початку учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від можливостей класу форми З-Х-Д або організаційні діаграми(можливо опитування). На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання презентації (продукту). Учні працюють записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і які необхідно внести зміни.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Крок 1. Пересвідчитись у вмінні учнів працювати з файлами, папками та електронними таблицями. На основі форми ЗХД, вчительської презентації, мозкового штурму учитель виявляє початковий рівень знань на потреби учнів у нових знаннях. Учні досліджують: 1 група соціальні мережі взагалі (їх призначення) 2 група найпопулярніші соцмережі (її особливості та відмінності) 3 група проводить опитування учнів щодо затрат їхнього часу на перебування у соцмережах (можна провести on-lain з використанням документів Google) 4 група виявляє хороші і погані сторони соціальних мереж

Проводиться заняття у вигляді представлення презентацій результатів роботи всіх груп. Для створення презентацій учні використовують Інструкцію. Результати діяльності для оцінювання та обговорення публікуються у блозі кожною групою окремо.


Крок 2. Всі результати роботи кроку 1 викладаються групами у спільний блог проекту для проведення оцінювання та само оцінювання Створюються спеціальна група для обробок результатів дослідження засобами ЕТ та створенням презентації з результатами свої роботи і викладенням результатів для оцінювання роботи у блог. Крок 3. Проводиться спостереження за кількістю часу, який затрачається учнями різних вікових категорій на соцмережі. Для проведення спостереження створюються групи, які відслідковують зайнятість учнів залежно від віку (молодші, середні, старші класи). Спостереження триває від 1 до 3 місяців. Ще одна група через певні періоди часу робить зріз успішності учнів, які погодились брати участь у експерименті (можна взяти дозвіл на участь та публікацію результатів у батьків), шляхом виписку їх тематичних оцінок. Результати діяльності для оцінювання та обговорення публікуються у блозі. Крок 4. Спеціальна група опрацьовує результати та встановлює залежність між часом проведеним учнями у соцмережах та їх успішністю. Результати діяльності для оцінювання та обговорення публікуються у блозі.

Крок 5. Група дітей створює і роздруковує брошуру, яка повністю описує проект, та його результати, а також готує її електронну версію у вигляді презентації та блогу. Для створення брошури учні можуть використовувати Інструкцію. Результати діяльності для оцінювання та обговорення публікуються у блозі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лобур Микола Іванович

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики

Навчальний заклад

НВК ЗШ І-ІІІ ст №3 - гімназія ім.Пушкіна м.Тульчина

Місто\село, район, область

м.Тульчин Вінницької області

Контактні дані

Lobur3n@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23.08.13

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С.А., Матохнюк Л.О.