Портфоліо з теми "Схід є Схід, Захід є Захід, і ніколи їм не зійтися разом"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Захід є Захід, Схід є Схід, і разом їм не зійтись ніколи?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - художня культура, дотичні предмети - інформатика, українська мова та література

Навчальна тема

Тема 7. Образотворче мистецтво Далекого Сходу

Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо. Символічне навантаження кольору. Орієнтовне практичне завдання: малювання тушшю сувоїв.

Вік учнів, клас

11 клас, 15-16 років

Стислий опис проекту

Даний проект призначений для учнів 11-го класу при вивченні теми «Образотворче мистецтво Далекого Сходу». У зв’язку із обмеженими часовими рамками проект реалізується в комплексі з предметом «Інформатика». Основними видами діяльності учнів в ході проекту будуть дослідницькі дії з художньої культури та створення електронних продуктів з допомогою прикладних програм. Результатом проекту стане виставка робіт учнів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Оформлювати, аналізувати і синтезувати інформацію для вирішення поставленої проблеми та надання відповідей на запитання;

За вимогами програми: класифікувати жанри образотворчого мистецтва; пояснювати тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям людини; описувати власні почуття від сприйнятого; обґрунтовувати власну думку щодо світового значення творів мистецтва; порівнювати характерні особливості світових пам’яток культури (в межах програми); аналізувати своєрідність національних ознак образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва;

Навички 21 століття: З’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки та вміти ґрунтовно доводити розуміння ідеї; Вміти швидко та ефективно шукати інформацію, критично її оцінювати; Належно використовувати інформаційно-комунікативні технології в спілкуванні та співробітництві; Належно та продуктивно працювати з іншими; Вміти пристосовуватись до різних ролей та рівнів відповідальності; При роботі учні в малих групах над проектами формувати в них навички співробітництва, вміння планувати свою діяльність, ефективно спілкуватися, робити обґрунтований вибір. Навчити учнів порівнювати свою діяльність з критеріями, для того щоб вони вміли об’єктивно оцінювати та користуватися формами оцінювання.

Опис оцінювання

На початку проекту учні проходять онлайн-анкетування за формою, яка визначає вхідні знання учнів про темі проекту, ступінь зацікавленості даною темою та очікування учнів.

В ході самостійної та групової роботи учні проводять дослідницькі дії згідно поставлених кожній групі завдань. Для самооцінки своїх дій учні використовують форму оцінювання досліджень. Учні мають перелік змістових запитань на які вони мають дати відповіді. На даному етапі роботи вчитель коментує дії учнів та групи через їхній блог, а також веде журнал спостережень за участю кожного учасника в спільній роботі групи. В процесі роботи над блогом учні користуються формою оцінювання блогу.

На підсумковому уроці проекту групи презентують свої напрацювання. Вчитель оцінює презентацію досліджень груп, усні відповіді та спільну роботу учнів над діаграмою Венна. Пропонується учням оцінити вклад кожного учасника у спільний результат групи.

Кінцевим етапом формуючого оцінювання є оцінка графічних роботу учнів та есе. За результати оцінювання різних етапів роботи виставляється підсумкова оцінка.

Діяльність учнів та вчителя

Урок 1.

На початку роботи над проектом учитель демонструє учням електронну презентацію, метою якої є викликати інтерес до навчальної діяльності та з’ясувати навчальні потреби учнів. Учні після перегляду презентації проходять онлайн-анкетування. Його результати стають підставою для миттєвого аналізу вчителя і базою для розподілу на групи. Для кожної групи вчитель формулює завдання проекту і навчальні цілі. Учні розбиваються на групи і вирішують організаційні моменти роботи групи та яким чином вони зможуть реалізувати поставлені завдання. Навчальні завдання груп базуються на тематичних запитаннях навчального проекту. Спільним проблемним запитанням для двох груп є третє тематичне запитання. Кожна з груп укладає план роботи над своїм тематичним запитанням, який погоджується з вчителем і відповідає часовим рамкам роботи над проектом. Групи за бажанням можуть укласти буклет з метою запрошення до участі у ньому, надання спонсорської допомоги. Приклад буклету сторінка 1, сторінка 2.

2-3 уроки.

Перша група займається класифікацією основних чинників, що спричинили так званий феномен китайського живопису та дає їм характеристику. Друга група досліджує чинники, що сформували жанрову специфіку образотворчого мистецтва Китаю. Для пошуку інформації учні використовують можливості Інтернету та виконують це завдання у вигляді самостійної роботи. На даному етапі педагог надає учням фасилітаційну інструкцію щодо правил пошуку інформації в Інтернеті. На допомогу учням у виконанні поставлених завдань вчитель надає фасилітаційну презентацію, яка надає інструкції щодо класифікації матеріалу та пошуку спільних ознак. Вчитель створює блог з інструкціями та посиланням на інтернет-ресурси, які допоможуть учням у роботі. На етапі самостійної роботи над проектом, для обміну думками та пересилки цікавої інформації учні використовують електронну пошту.Вчитель попередньо отримує від батьків дозволи на відкриття електронної пошти, публікацію роботи учнів в Інтернеті та використання даних учня. Для самооцінки своїх дій учні використовують форму оцінювання досліджень. Учні мають перелік змістових запитань на які вони мають дати відповіді.

Під час занять з інформатики при вивченні теми «Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів» учні отримують базові знання по створенню блогів. На цих заняттях групи створюють свої блоги, де вони виставляють результати своїх пошуків та дають їм обґрунтування. Керівник проекту має можливість коментувати хід їхньої дослідницької роботи, давати вказівки та інструкції, а також слідкувати за внеском кожного члена групи у спільний результат діяльності. В процесі роботи над блогом учні користуються формою оцінювання блогу.

4-й урок.

Результати своїх досліджень група виставляє на блозі. Після презентації продуктів дослідницької діяльності учнів в ході мозкового штурму заповнюють діаграму Венна стосовно спільних та відмінних рис образотворчого мистецтва Заходу та Сходу. Керівник проекту пропонує учасникам виконати орієнтовне практичне завдання на свій вибір, керуючись своїми враженнями та вподобаннями із матеріалу теми. Дана робота виставляється на блог та доповнюється коротким есе, в якому учень пояснює свій вибір та своє ставлення до нього. Вчитель оцінює презентацію досліджень груп, усні відповіді та спільну роботу учнів над діаграмою Венна. Пропонується учням оцінити вклад кожного учасника у спільний результат групи.

Кінцевим етапом формуючого оцінювання є оцінка графічних роботу учнів та есе, в якому висловлюється ставлення до теми та даються відповіді на ключове запитання проекту. За результати оцінювання різних етапів роботи виставляється підсумкова оцінка. Виставка робіт учасників проекту на блозі доступна для коментарів та обговорення.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сергій Пазюк

Фах, навчальний предмет

Вчитель загальнотехнічних дисциплін та інформатики, інформатика

Навчальний заклад

Баранівецький навчально-виховний комплекс "середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

Місто\село, район, область

Село Баранівці, Самбірський район, Львівська область

Контактні дані

sergeypazuk.gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

24-29 вересня 2012 року

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО

Тренери

Надія Манько , Олена Дмитрук