Портфоліо з теми "Життя - це мить, зумій його прожить..."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Спокуса - це шлях в нікуди?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

курс "Біологія",

курс "Основи здоров'я"

Навчальна тема

Біологія - теми «Кров і лімфа», «Дихання», «Мислення і свідомість»

Основи здоров’я - тема «Психічна та духовна складові здоров’я»

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект для учнів 9 класу, в якому визначаються ціннісні орієнтири сучасної молоді та розглядаються можливі наслідки спокус соціуму для найбільшого скарбу людини – здоров’я. В процесі реалізації проекту в учнів виховуватиметься почуття відповідальності за власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей через валеологічну культуру поведінки, вони навчаться дотримуватись принципів здорового способу життя й робити правильний вибір серед запропонованих суспільством стереотипів поведінки. Під час реалізації проекту учні будуть проводити опитування, анкетування своїх друзів, членів місцевої спільноти; складуть список загальнолюдських цінностей життя людини, проаналізують, якими з них керується сучасна молодь,зроблять підбірку творів художнього мистецтва, у яких відображено проблему боротьби зі спокусами сучасного життя. Учні працюють в малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою позитивного впливу їх на громаду. Вони досліджують проблему місцевої спільноти та визначать план дій, досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення та презентують свої результати цільовій групі з місцевої спільноти (батькам, одноліткам, громаді). Проведуть загальношкільну акцію до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом та «круглий стіл» з батьками, представниками громади, однолітками «Спокуса, як шлях в нікуди», в якому презентуватимуть розроблені рекомендації, створений відеофільм "На грані", організують виставку творів художнього мистецтва, які відображають проблему боротьби зі спокусами людського життя.

Повний План вивчення теми

- план вивчення теми

- план впровадження

Навчальні цілі

В процесі роботи над даним проектом, учні:

1. будуть вдосконалювати навички збирання даних кількома способами (опитування, анкетування однолітків, опрацювання творів мистецтва і літератури)

2. навчаться переконливо демонструвати дані досліджень за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних

3. розвиватимуть навички вирішувати проблеми співпрацюючи в групі, проводити творчу аналітичну роботу

4. зможуть вдосконалити навички: створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами;створювати інформаційні бюлетені або вікі-сайти, в яких викладені ідеї щодо висновків та рекомендовані одноліткам

5. будуть виробляти навички з’ясовувати та аналізувати соціальні проблеми громади міста, використовуючи мережевий опитувальник

6. будуть удосконалювати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації та поглиблюватимуть практичні навички роботи з комп’ютерними програмами

7. підвищуватимуть соціальної компетенції молоді в питаннях здорового способу життя

8. в учнів формуватимуться переконання про безцінність людського життя і необхідність вести здоровий спосіб життя

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. На початку роботи оцінювання здійснюється за допомогою «мозкової атаки» з використанням завдань «Знаю-хочу дізнатися-дізнався», вправи «Асоціативний кущ». Крім того, для оцінювання навчальних потреб вчитель організовує обговорення Ключового і тематичних питань, записує відповіді учнів та їх думки з метою подальшого планування діяльності. Під час реалізації проекту вчитель планує проведення групових та індивідуальних консультацій для моніторингу прогресу відповідей на запитання учнів. Для самооцінки і, в подальшому, корекції своїх знань, учням пропонується on-line опитування. Використовуючи підсумок відповідей, учитель може робити висновки про те, наскільки учні засвоїли матеріал на даному етапі роботи.Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Вчитель запрошує учнів використовувати форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклет, блог.Працюючи в групах учні отримують форму оцінювання роботи у групі. Для забезпечення диференціації навчання вчитель використовує опитування щодо диференціації навчання.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель збирає дозволи від батьків на використання учнями Інтернету. Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Спокуса – це шлях в нікуди? Далі вчитель, демонструючи презентацію, пропонує учням замислитись над такими запитаннями:

1. У чому цінність життя людини?

2. Чи вільна людина від спокус?

3. Яким чином проблема боротьби із спокусами знайшла своє відображення у мистецтві та літературі?

Щоб побачити та оцінити попередні знання учнів, вчитель пропонує виконати завдання «ЗХД», вправи "Асоціативний кущ", "Піраміда цінностей". За бажанням, учні об’єднуються в 5 груп по 4-5 чол., згідно обраної теми. Кожна група отримала свої завдання. 1 група «Аналітики»: провівши опитування серед однолітків складає список загальнолюдських цінностей життя людини та аналізує, якими з них керується сучасна молодь; з’ясовує, чи зустрічалися у своєму житті однолітки з проблемою спокуси. Щоб учні правильно провели опитування, вчитель знайомить їх з правилами проведення опитування, демонструючи презентацію. Як результат своєї роботи представляють створений відеофільм «На грані» та мультимедійну презентацію. Група учнів отримує форму оцінювання презентації. 2 група «Соціологи»: з’ясовує, чи існує проблема наркоманії у молодіжному середовищі;проводить опитування учнів школи. Для своєї роботи створює блог «Театр життя» . Група отримує форму оцінювання блогу. 3 група «Наркологи»: збирає інформацію щодо негативного впливу алкоголю та нікотину на організм людини; статистично обробляє дані. Розробляє рекомендації, щодо убезпечення молоді від негативних звичок. Як результат роботи випускає буклет «Спокуса як шлях в нікуди». Група отримує форму оцінювання буклету. 4 група «Медики»: аналізує, у чому небезпека СНІДу для людства; проводить анкетування мешканців міста та учнів школи, щодо їх обізнаності з даною проблемою. Розробляє пам’ятку, щодо профілактики ВІЛ\СНІД інфекції. Створює вікі-сторінку для співпраці з однодумцями. Група отримує форму оцінювання вікі-сторінки. 5 група «Мистецтвознавці»: проводить підбірку творів художнього мистецтва, у яких відображено проблему боротьби із спокусами людського життя. Організовує виставку даних робіт «Галерея спокус».

Отримавши інструкцію, щодо пошуку інформації в Інтернеті, учні збирають необхідний матеріал, користуючись Інтернет-джерелами та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел. Вчитель проводить консультації з окремими учнями та групами для відповідей на їх запитання, обговорення їх тем, пояснює, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів.

Під час реалізації проекту учні проводили опитування, анкетування своїх , друзів, членів місцевої спільноти; складали список загальнолюдських цінностей життя людини, аналізували, якими з них керується сучасна молодь. Зробили підбірку творів художнього мистецтва, у яких відображено проблему боротьби зі спокусами сучасного життя. Виготовляли буклети, листівки, плакати, публікації, презентації, створили вікі-сторінку, блог, відеофільм. Провели загальношкільну акцію до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом та «круглий стіл» з батьками, представниками громади, однолітками «Спокуса, як шлях в нікуди». Організували виставку творів художнього мистецтва, які відображають проблему боротьби зі спокусами людського життя «Галерея спокус».Крім того, присутнім вчителям, керівник проекту роздав буклет1,буклет2 «Проблемна технологія навчання, данина моді чи нагальна потреба?»

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталя Теслюк

Фах, навчальний предмет

вчитель біології та основ здоров'я

Навчальний заклад

Навчально-виховний комплекс № 13 (Червоноград)

Місто\село, район, область

місто Соснівка, область Львівська

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Львів, 24 - 29 вересня 2012

Дати проведення тренінгу

24-29 вересня, 2012 року

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО

Тренери

Манько Н.М., Дмитрук О.Ю.