Портфоліо з теми "Вплив релігійного та етнічного складу населення на архітектурне середовище міста Тернополя". 9 клас.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Етноси. Релігія. Архітектура."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - географія, дотичні - українська мова та інформатика (технології)

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років.

Стислий опис проекту

Даний проект з економічної та соціальної географії України для 9 класів має на меті розвивати навички дослідницької діяльності учнів. Упродовж роботи над проектом учні будуть шукати інформацію в статуправлінні, архівах, проводити опитування серед родичів ,знайомих, перехожих на вулицях, опрацьовуватимуть інтернетресурси,використають метод спостереження. Учитель буде спрямовувати засобами спрямовуючого оцінювання діяльність учнів. Учні навчаться пов’язувати архітектуру з особливостями населення в минулому, аналізувати та синтезувати дані досліджень, демонструючи все у свої блогах. Проект завершується проведенням радіопередачі та вернісажем фотоальбомів.

План вивчення теми

[1]

Оцінювання

1. На початку проекту використовую [2]]вхідне оцінювання для того, щоб спланувати процес навчання (приклад: дізнатися про попередні знання моїх учнів для того, щоб спланувати, як працювати упродовж вивчення теми)- вхідне тестування та [3]таблицю «ЗХД». 2.Також учні використовують спеціально розроблені мною [4]Форми оцінювання упродовж всього виконання проекту для того, щоб розуміти, що від них очікується – анкетування, опитування.. 3.Влаштовую додаткові регулярні консультації з учнями, щоб забезпечити зворотний зв’язок, надати пропозиції, забезпечити краще навчання та своєчасно відповідати на їх запитання. 4.Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати [5]Форму оцінювання блогу ,яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Я пропоную учням вид оцінювання: [6]самоспрямування. Постійно відслідковую час і ресурси для ефективного досягнення цілей. Постійно переглядаю дії , щоб вирішувати проблеми, які виникають на шляху досягнення учнями цілей. Мої учні беруть участь у оцінюванні однокласників, для цього використовують Форму оцінювання з балами. Організовую взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень групи і наскільки його/її вклад був цінним. Використовую Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання. Оцінити учнів можна і під час підсумкового обговорення ключового запитання «Що прикрашає наше життя?» Я використовую дані підсумкового оцінювання для планування процесу викладання у майбутньому.

Діяльність учнів та вчителя

1.Вчитель планує проект та його реалізацію.

2.Вчитель починає свій проект із обговорення нової теми. Мета обговорення полягає в тому, щоб допомогти учням «оживити» вхідні знання та підготувати мислення до інтеграції нової інформації із засвоєною раніше.

3.На першому уроці учні переглядають вступну презентацію вчителя про метод проектів та отримують публікації-буклети, в яких подається інформація про метод проектів. Це є мотивацією до навчальної діяльності, що є засобом для встановлення навчальних цілей:

а) [7]презентації сприяють зацікавленості учнів в темі та допомагають структурувати учнівські дослідження;

б) [8][9]публікації сприяють обговоренню з учнями та батьками очікувань від проектів і є засобом для повідомлення термінів виконання проектів;

в)роздрукований для кожного учня план вивчення теми, у якому стисло описані основні кроки,допомагає учням зрозуміти очікувані вчителем результати проекту.

г)спілкування з батьками електронною поштою чи за допомогою інших Інтернет-ресурсів служить для пояснення та визначення головних складових проектів.

4.За результатами обговорення вчитель може дібрати найбільш оптимальний підхід до теми та ефективно організувати диференціацію навчання учнів класу. Для цього учні попередньо отримують[10] шаблони-фасилітатори "Візьми до уваги", які допоможуть правильно розподілити час та організувати роботу.

5.Диференційований підхід навичок мислення вищих рівнів вимагає значних та зусиль. Учитель розповідає про навички мислення під час виконання вправ з рефлексії.

6.Учням пропонується вести щоденник учня , метою якого є розкриття мисленнєвих процесів. Вчитель пропонує учням розроблений [11]шаблон щоденника.

7.Під час перегляду презентації діти виконують тести та заповнюють таблицю ЗХД, тобто актуалізують знання.

8.За результатами тестування вчитель об'єднує учнів у групи.

9.Для ефективної діяльності учням пропонують скласти анотований список матеріалів з проекту, для якого вони попередньо отримують готові шаблони складання списків.

10.Вчитель пропонує учням [12]зразок листа-дозволу про авторське право, вчить заповнювати його до автора з проханням про використання його ресурсу.

11.Щоб правильно спланувати, розподілити свій час та вносити в плани відповідні корективи, вчитель пропонує працювати за таким планом проекту:

а)виділити етапи проекту,

б)визначити терміни виконання кожного етапу,

в)скласти графік роботи учасників проекту,

г)скласти графік консультацій керівника проекту.

12.Учням для реалізації проекту пропонують працювати у таких групах:

1.Статисти.

2.Дослідники Інтернету.

3.Журналісти

12.Об’єднуються учні у групи (6) по 4 учні для вивченням національних та етнічних меншин (українців, поляків, євреїв).

13.Кожна група отримує список інтернет-посилань ,котрі сприятимуть кращому виконанню завдань.

14.Завдання учитель посилає на електронну пошту або розміщує у власному [13]блозі,зокрема викладаючи [14]анкети опитування.

15.Також учні, які вміють прцювати у веб-сторінках, створюють власні [15]блоги,у яких здійснюють [16]опитування.

16.Статисти працюють у статуправлінні, складають у програмі ХL таблиці та діаграми, які можуть використати члени інших груп для підсумкового захисту.

17.Дослідники Інтернету опрацьовують інтернет-ресурс, складають список сайтів, готують презентації, складають список посилань старих фото міста та виготовляють фотоальбом з цих фотографій.

18.Журналісти проводять опитування респондентів, готують радіопередачу.

19.Проект завершується проведенням радіопередачі та вернісажем фотоальбомів.

20.Перед початком роботи вчитель інформатики обов'язково проводить[17] інструктаж з техніки безпеки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бай Оксана Богданівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії та біології, навчальний предмет - географія


Навчальний заклад

Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка

Місто

місто Тернопіль

Контактні дані

oksana_baj [at] ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

8.07 – 13.07.2013


Місце проведення тренінгу

м.Тернопіль

Тренери

Барна Ольга Василівна