Портфоліо для учнів 7 класу з фізичної культури за темою "Як душевна краса стає красою зовнішньою?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Як душевна краса стає красою зовнішньою?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізична культура. Розділ «Спортивні ігри». Виховання свідомої потреби до самостійних занять фізичною культурою і спортом,сприяння розвитку фізичних якостей, морально – етичних патріотичних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість), прагнення до фізичного і духовного ,самоудосконалення. Усвідомлення найважливіших цінностей життя та моралі, що роблять людину фізично здоровою,душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

Вік учнів, клас

7 клас 13 - 14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект для учнів 6-7 класів з теми : «Як досягти гармонії в сучасному світі?». Учні мають вивчити й впроваджувати в повсякденну практику комплексами вправ на всі групи м’язів розвинути свої функціональні можливості, з урахуванням сучасних тенденцій здорового способу життя, засобами рухових та спортивних ігор.

План вивчення теми (вставити файл)

[План]

[План впровадженя]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

[Таблиця ЗХД]

[Таблиця оцінювання]

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку проекту вчитель ознайомлює учнів з ключовими питаннями проекту, представляє попередні проектні роботи учнів, коротко аналізує їх переваги та недоліки, наводить учням власний приклад учнівської роботи, пропонує інтернет – джерела для пошуку інформації, способи та інструменти для організації інтернет-спілкування у групах та спільного вирішення проблем, пропонує обдарованим учням додаткові завдання. Учні аналізують поставлені ключове та тематичне запитання,обговорюють шляхи пошуку відповідей на них, обдаровані учні дають відповіді на додаткові запитання, запропоновані вчителем. У процесі виконання проектних робіт учитель здійснює спостереження за діяльністю учнів, допомагає учням здійснювати пошук інтернет – ресурсів, здійснює поточне оцінювання зробленої роботи та прогресу учнів(порівнюючи отримані результати з критеріями, поданими у формі оцінювання блогу) Учні створюють блоги для представлення результатів своїх робіт та рефлексії, здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет, аналіз та обробку отриманої інформації, проводять власні дослідження, опитування чи анкетування, дають відповіді на поставлене тематичне запитання. По закінченню проектної роботи учитель організовує презентацію учнями своїх проектних робіт та їх обговорення, організовує оцінювання як робіт учнів, так і їх діяльності у процесі виконання робіт, пропонує учням оцінити використані інтернет-ресурси, за результатами власного та групово7го оцінювання та само оцінювання проводить нагородження учнів за різними номінаціями. Учні представляють свої роботи для обговорення та оцінювання, проводять остаточну оцінку використаних інтернет – ресурсів, розміщують у своїх блогах результати такого оцінювання та посилання на сайти з найбільш корисними та достовірними матеріалами, планують подальшу діяльність, спрямовану на вдосконалення своїх проектих робіт

[Презентація учнівська]

[Грамота]

Відомості про автора

Вчитель фізичної культури

Ім'я, прізвище

Мельник Леонід Йосипович

Фах, навчальний предмет

вчитель фізичної культури

Навчальний заклад

Левенцівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Левенцівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

melnikleonid74@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 - 24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

смт.Черкаське, ЗОШ I-III ступенів

Тренери

Вчитель інформатики Ткачук Олена Констянтинівна