Портфоліо для учнів 7 класу з ангійської мови за темою: " Загадковий світ кіно та театру"'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Світ кіно та театру

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - англійська мова; дотичні навчальні предмети: історія, література, інформатика

Вік учнів, клас

12-13 років, 7клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект передбачає вивчення і аналіз учнями спільних та відмінних рис мистецтва кіно та театру , дослідження чинників, які впливають на формування загальної культури народу, прогнозування наслідків незнання правил поведінки у закладах культури країни, де перебуваєш та вироблення рекомендацій щодо уникнення непорозумінь на ґрунті культурного різноманіття.

Проект спрямований на засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей своєї країни та англомовних країн світу, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, здатність використовувати твори мистецтва для особистого розвитку. Робота розвиває уміння усвідомлювати мету поставленого завдання, власні цілі та очікування та ; ефективно співпрацювати під час групової роботи; читати і розуміти автентичні тексти, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею і використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); уважно стежити за презентованою інформацією.

Проект сприяє вихованню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до культури різних народів, культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі, що особливо важливо в умовах багатонаціонального і полiкультурного світового простору.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Система оцінювання складається з а) поточного – встановлення та оцінювання рівня розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми; б) тематичного – індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання. Інструментаріями оцінювання можуть бути різноманітні графічні схеми , нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю, тести. Остаточне оцінювання відбувається на останьому етапі роботи. Впродовж вивчення всієї теми буде відбуватись контроль засвоєних знань для того, щоб з’ясувати наскільки учні орієнтуються в темі. Визначення попередніх знать та умінь учнів, а також очікуваних результатів відбувається за допогою Таблиці З-Х-Д. Під час заповнення та ведення свого блогу, який учні ведуть впродовж всього проекту, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу. Періодичний перегляд та читання записів на відповідні коментарі та відгуки дозволяє оцінити розуміння учнями теми, що досліджується і за потребою скерувати їх навчання в правильне русло. В процесі роботи над блогом учні створюють публікацію та керуються при цьому методичними вимогами щодо створення та планування публікацій. Підсумкову роботу учнів оцінють як вони самі (самооцінювання з використанням Форм та Контрольних списків), так і вчитель. Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють Ключове питання та презентують свій блог.

Оцінювання навчальних потреб учнів

Оцінювання навчальних потреб учнів

Форма оцінювання учнівської роботи

Форма оцінювання самоспрямування в навчанні

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку роботи над проектом необхідно:  Поділити учнів на групи за методикою « Чарівні олівці» або іншою обраною методикою.  Ознайомити із ключовим, тематичними та змістовими питаннями, формою подання результатів роботи та критеріями її оцінювання.  Спланувати роботу над проектом та розподілити обов’язки між групами та окремими учнями у групах щодо навчально-дослідницької діяльності.  Провести опитування за допомогою таблиць ЗХД і зробити висновок щодо знань учнями про мистецтво кіно та театру в Україні та Великій Британії. Під час роботи над проектом учні повинні  Вивчити електронні документи Інтернету.  За допомогою таблиці критеріїв оцінювання веб сайтів визначити які сайти варто використовувати.  Проаналізувати інформацію, вибрати головне для створення власної презентації.  Якщо документи захищені авторським правом зробити посилання на використані ресурси.  Порівняти особливості відвідування кіно та театру в Україні та Великій Британії та зробити висновки щодо схожих та відмінних особливостей.  Дослідити як впливає мистецтво кіно та театру на людей у різних країнах і чи може воно бути фактором, який змінить світ.  Навчити учнів працювати у групах по дослідженню відмінностей театру та кіно та їхнього впливу на життя людей з використанням інтернет джерел.  Перевірити рівень знань учнів за допомогою тесту “ Cinema and theatre”, розміщеного на блозі вчителя.  Використовуючи метод мозкового штурму, сформувати культуру сприйняття творів мистецтва  Виробити рекомендації щодо уникнення неприємних ситуацій під час відвідування кіно та театру за кордоном.  Оформити результати роботи у вигляді текстового матеріалу, схем, таблиць, діаграм.  Відредагувати матеріали.  Створити презентацію у програмах Power Point: розробити сценарій та зміст слайдів, їх дизайн.  Створити публікацію у програмі Publisher.  Звітувати про виконану роботу перед класом.  Здіснити само- та взаємооцінку створеної презентації/публікації.  Проаналізувати відгуки та оцінки для вдосконалення навичок роботи над проектами у майбутньому.

Тести

Інструкція

Презентація ідей проекту

Таблиця для поточного оцінювання

Форма для оцінювання веб-сайтів

Учнівський приклад

Метод проектів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Стрельченко Людмила Араратівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

Губиниська загальноосвітня школа I-III ступеня №1 Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Місто\село, район, область

смт Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області

Контактні дані

strelchenko.laнаgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16.12.2013- 28.12.2013р

Місце проведення тренінгу

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Тренери

Правдива Світлана Анатоліївна