Портфоліо для учнів 6 класу з англійської мови за темою " Світ відкритий для тебе. А ти для нього?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Travelling. Світ відкритий для тебе. А ти для нього?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Тема стосується предмету англійської мови, географії та країнознавства.

Вік учнів, клас

Для учнів 6-го класу, 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Мета проекту – покращити та інтенсифікувати процес вивчення іноземної мови, формувати навички та уміння користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим принципом яким є принцип комунікативної спрямованості, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями, навичками, розвивати власний творчий потенціал, вчитися мислити, тренувати інтелектуальні здібності, виховувати почуття поваги до пам`яток культури й потребу в пізнанні світової культури.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту: щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі використовуються опитування та метод мозкової атаки. Метод «З-Х-Я--Д» (Знаю – Хочу дізнатися –Як дізнатись?- Дізнався) добре спрацює на етапі відслідковування прогресу у навчанні учнів. Також слід вести контрольний список для презентації, контрольний список для інформаційного бюлетеню, контрольний список: вклад в групову роботу, що дозволить забезпечити об’єктивність оцінювання діяльності учнів при роботі в групах. Для того,щоб діти мали інструменти для самооцінювання, кожному учаснику проекту слід вести «Журнал дослідження» в системі роботи над вивченням теми. Гарним інструментом моніторингу просування учнів по темі для вчителя стане поетапна рефлексія. Заключним етапом роботи є захист проекту та тестування.

Графік оцінювання

Таблиця ЗХД

Тести

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Виконуючи проект, учні повинні дослідити проблему та пропонувати шляхи її вирішення, вчитися застосовувати отримані знання в повсякденному житті. Результат своїх досліджень учні представляють у вигляді презентацій, публікацій. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів включений в процес кожного заняття.

1 тиждень. Проводимо опитування учнів, про що дізнаються при виконанні проекту та які для цього використовуватимуться форми для опитування. Після відповіді учнів вчитель їх узагальнює і використовує при плануванні своєї діяльності і оцінювання. Проходить ознайомлення з назвою та головними питаннями проекту. Вказується учням на їх діяльність під час проекту. Демонструється презентація проекту. Проводиться інструктаж в кабінеті інформатики.

Учні поділяються для роботи в чотири групи. Кожна група заповнює таблиці ЗХД, знайомиться з формами оцінювання проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень. До кінця тижня кожна група повинна розробити план досліджень.

2 тиждень. Розглядаються, обговорюються та корегуються плани досліджень кожної з груп. В процесі обговорення вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Учні проводять свої дослідження за допомогою Інтернету, використовують друковані джерела. Проводяться консультації з окремими учнями та групами, на яких обговорюють теми проектів, учні отримують відповідь на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватися, вивчають форми оцінювання. 3 тиждень. Проводяться консультації з окремими учнями та групами, на яких вони отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу. Учні завершують свою дослідницьку роботу. Створюють мультимедійну презентацію, публікацію.. Під час роботи над проектом учні знайомляться з формами оцінювання цих форм робіт. Для оцінювання учнями власної роботи на протязі виконання проекту використовують Контрольний список самоспрямування у навчанні. 4 тиждень. Проведення презентацій, друкування публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Після виступу всіх груп відбувається підсумок обговорення проекту. Проводиться опитування серед учнів на запитання, що було розглянуто при виконанні проекту, порівняння їх з опитуванням на початку проекту та аналіз отриманих відповідей.


Презентація ідей

Презентація вчителя

Презентація учнів

Відомості про автора

Дробишева Яна Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

Гвардійська ЗОШ I-III ступенів

Місто\село, район, область

смт.Гвардійське, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської області

Контактні дані

yanabratkivska@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 - 24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

смт.Черкаське, ЗОШ I-III ступенів

Тренери

Вчитель інформатики Ткачук Олена Констянтинівна