Портфоліо версія 10.0

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Життя за алгоритмом

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика «Алгоримти в житті» Моделювання та алгоритмізація. Об’єкти, їх властивості, класифікація об’єктів. Моделювання реальних об’єктіві процесів. Перетворення даних за формалізованими правилами. Алгоритми.

Вік учнів, клас

6 клас (12 років)

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Виконуючи цей проект учні засвоять поняття алгоритму, дізнаються властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму, основні базові структури алгоритмів, навчаться складати алгоритми, використовувати прості і складні умови під час побудови алгоритмів. Учні з'ясують чи можна вирішувати проблеми реального життя за допомогою алгоритмів, шукатимуть відповідь на питання: “Як алгоритми допоможуть тобі у житті?”

План вивчення теми (вставити файл)

План теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається протягом всієї роботи над проектом. Перед початком проекту учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та діаграми. Проводиться вступне діагностування (тестування).На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. В процесі роботи над проектом учні працюють із щоденником, записують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації, блогу та всього проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу, підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність учнів На початку вивчення теми вчитель показує презентацію, проводить ознайомлення з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д. Переглядають друковані матеріали, працюють у бібліотеках, відбирають необхідний матеріал. Досліджують, яким чи впливають алгоритми на успіхи у житті, підраховують кількість дій на тиждень виконаних за алгоритмом, та без нього, яка частина життя проходить за алгоритмом. На другому етапі учні проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та представляють результати. Завдання для роботи груп: Третій етап – представлення результатів. Реалізують отримані результати та рекомендації у формі учнівських публікацій, презентацій, відео, блогів. Діяльність учителя: Перед початком роботи над проектом учитель повинен переконатись чи розуміють учні поняття алгоритму. Для цього учитель демонструє власну презентацію. Через використання форм з «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учитель знайомить учнів з планом роботи над проектом. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. В процесі роботи над проектом спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту, а також знайомить учнів з ресурсами Інтернету та офіційними документами на авторське право, розглядає ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснює оцінювання діяльності учнів за допомогою чітко визначених форм, організовує оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами.

Відомості про автора

Стус А.С.


Вчитель математики та фізики


Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області"

м. Козятин

AStus12101970@gmail.com

Відомості про тренінг

19-23.08.2013


ВОІПОПП


Пойда С.А., Матохнюк Л.А.