Портфоліо Хитрик Лариси з теми : "Андрій Малишко - відомий український поет. "Пісня про рушник"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Андрій Малишко. Відомий український поет та його пісні. «Пісня про рушник».

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

народознавство, образотворче мистецтво, музика, інформатика

Назва проекту

<Андрій Малишко. Відомий український поет та його пісні. «Пісня про рушник». >

13-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

В даному проекті з української літературі з теми «Андрій Малишко. Відомий український поет та його пісні. «Пісня про рушник» беруть участь учні 7 класу. Під час роботи над проектом дітям пропонуються різні види діяльності: самостійна робота з довідковою літературою та Інтернет-ресурсами, робота в групах, бібліотечних відомостей, спираються на власний досвід опрацьовують матеріал з теорії літератури, використостовують навички 21 століття. Учні об’єднуються в 4 групи способом жеребкування. Кожна група має окреме завдання, яке виконує упродовж відведеного часу, а на останньому уроці презентують свою роботу аудиторії.

Навчальні цілі

По завершенні проекту учні будуть: знати детальні відомості про творче життя поета, значення його творчості для українського народу; вміти виразно і осмислено читати твори,вміти визначати і коментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів; набувати навички аргументовано висловлювати власні роздуми; ; зможуть швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, базове розуміти етичних та правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації, належно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювати та створювати інформаційні дані для успішного функціонування в суспільстві економіки знань, використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розуміти етичні/правові питання, пов’язані з доступом та використанням інформації.

Опис оцінювання

Оцінювання навчальної діяльності буде здійснюватись шляхом впровадження формуючого оцінювання. На початку вивчення теми буде визначено обсяг навчальних потреб учнів. Впродовж вивчення теми буде оцінюватись розвиток самостійності, перевірка рівня засвоєння фактичного матеріалу. Також буде проводитись моніторинг знань. Перед вивченням теми використовуємо метод оцінювання «З-Х-Д», спочатку кожний учень самостійно заповнює контрольний тест «Що я знаю про український вишиваний рушник» а тоді проводиться колективне обговорення відповідей з метою виокремлення основних елементів того, про що учні хочуть дізнатися. Наприкінці роботи над проектом учні ще раз звертаються до схеми «З-Х-Д», аналізують, що вони дізналися. Підводимо підсумки і робимо висновки. У ході виконання проекту вчитель контролює рівень задіяності учнів у колективній діяльності (шляхом заповнення текстової форми). Наприкінці роботи над проектом проводимо також опитування за підготовленою формою , яке передбачає засвоєння учнями знань, отриманих в ході роботи над проектом. По завершенню проекту учні створюють вікі-публікацію , яка буде оцінена шляхом заповнення текстової форми.

Діяльність учнів та учителя

Підготовчий етап. Перед початком проекту вчитель проводить анкетування колег за допомогою анкети «Метод проектів».

І етап. Вчитель демонструє мультимедійну презентаціюї. Під час демонстрації вчитель:

1. Називає тему уроку "Андрій Малишко. Відомий український поет та його пісні. «Пісня про рушник». 2. Оголошує мету проекту: «Виконавши запропоновані завдання, ви будете: знати: цікаві відомості про життя А. Малишка та ліризм його поезій, зміст вірша « Пісня про рушник »; уміти: аналізувати, систематизувати й узагальнювати матеріал; цінувати: творчість А. Малишка».

Відомості про автора

Відомості про тренінг

Тренери

Смірнова Марина Юріївна