Портфоліо Скоморох Валентини Федорівни з теми " Оксиген і всі, всі, всі... "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Оксиген і всі, всі, всі...

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, інформатика, математика, історія

Навчальні цілі

Ознайомити з історією відкриття окремих хімічних елементів, дати уявлення про природу назв елементів, вивчити назви 20 елементів і їх символи.

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Для виконання проекту в класі створюється 3 групи, кожна з я яких працює над вирішенням 1 тематичного питання.

Учні досліджують історію відкриття хімічних елементів, взнають способи утворення їх назв, вимову символів, розробляють оптимальні способи запам'ятовування символів.

Учні першої групи виступають в ролі дослідників історичних фактів і в кінці проекту повинні підготувати публікацію.

Друга група досліджує питання створення хімічної абетки і готує wiki-статтю.

Третя група вивчає способи швидкого і ефективного вивчення потрібного обсягу хімічних символів, виступаючи в ролі перевіряючих. Вони готують різні навчально-перевірочні роботи .

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Ознайомити з будовою атомів, історією відкриття окремих хімічних елементів, дати уявлення про природу назв елементів, вивчити назви 20 елементів і їх символи.

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться з презентацією вчителя,обговорюють основні питання,виконуючи « Мозкову атаку». За допомогою таблиці «ЗХД» визначаємо навчальні потреби учнів, згідно яких розподіляємо учнів на групи. Впродовж роботи над проектом проводимо анкетування згідно плану роботи кожної групи, тестування. Проводимо письмові огляди, звіти виконаної роботи за планом кожної групи. Наприкінці роботи оцінюємо виступ на захисті презентації, оцінюємо публікацію та wiki- статтю.

Діяльність учнів та вчителя

Скоморох Валентина Федорівна
Скоморох Валентина Федорівна

На початку проекту вчитель проводе визначення навчальних потреб учнів, демонструє презентацію " Оксиген і всі, всі, всі...". Презентація Для цього проводе « Мозкову атаку» за основними питаннями. Після визначення рівня навчальних потреб кожного учня та демонстрації вчительської презентації клас ділиться на 3 групи: «Чомучки», «Пізнайки», « Розумники». Кожна група отримує завдання та складає план роботи над ним. «Чомучки» - чому назвали його « неподільним »; «Пізнайки» - як утворилась хімічна абетка; « Розумники» -як допомогти собі вивчити назви і символи хімічних елементів? Впродовж роботи над проектом учні першої групи знаходять відповіді на питання:

1.Яку будову мають атоми? 2. Чим подібні за будовою атоми різних хімічних елементів? 3. Як перетворити атоми на іони та чим вони відрізняються один від одного?

Група розбивається на пари і кожна підбирає матеріал на одне питання. В кінці першого тижня пари звітують в групах про виконану роботу, вчитель проводить консультацію та здійснює оцінювання шляхом взаємооцінювання однолітками. На другому тижні група готує початковий варіант публікації ( буклет), в якому висвітлює здобуте.

Учні другої групи знаходять відповіді на питання:

1. Якою мовою спілкуються хіміки?

2. Звідки прийшли символи хімічних елементів?

Група формує трійки, кожна з яких за перший тиждень знаходить відповідний матеріал і готує повідомлення для першого поточного оцінювання. Вчитель проводить консультації та оцінювання в формі анкетування з подальшим самооцінюванням. На другому тижні група працює над створенням проекту презентації. Вчитель проводить збори учнів групи та консультує їх, ознайомлює з вимогами до учнівської презентації.

За перший тиждень учні третьої групи знайомляться з різними формами контролю знань. Вчитель ознайомлює з формами «швидкого навчання», прийомами ефективного запам'ятовування та допомагає оформити перші результати згідно плану:

1. Яку логічну систему з 3 елементів по 3 ти можеш запропонувати для швидкого вивчення?

2. Яку таблицю « ЗХД» ти порадиш для швидкого запам’ятовування назв елементів?

таблиця ЗХД

Підготовані матеріали група використовує для поточного самоконтролю та взаємоконтролю знань учнів.

Після корекції вчителем підготовані матеріали на другому тижні проекту готуються для wiki-статті.

Наприкінці роботи над проектом : «Чомучки» готують буклет « Чому назвали його неподільним?», «Пізнайки» готують презентацію « Як утворилась хімічна абетка?», « Розумники» готують wiki-статтю «Як допомогти собі вивчити назви і символи хімічних елементів?». Вчитель допомагає остаточно визначити обсяг та форму викладення матеріалу, консультує при підготовці кожної команди до захисту; оцінює захист публікації, презентації та статті. Учні приймають участь в загальному обговоренні результатів роботи кожної групи.

учнівська wiki-стаття " Як утворилась хімічна абетка"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Скоморох Валентина Федорівна


Фах, навчальний предмет

Вчитель біології і хімії


Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

місто Олександрія, Кіровоградська обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 03,09,2012 р по 28,09,2012 р


Місце проведення тренінгу

Олександрійська гімназія-інтернат


Тренери

Мірошниченко Олександр Іванович