Портфоліо П.І. з теми "Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст. "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – історія Другорядні: українська література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Напротязі теми (2 години) учні знайомляться з матеріалами підручника, додатковою літературою та допоміжними ресурсами. Напротязі вивчення теми учні записують до хронологічної таблиці основні дати та події, які є основою проекту . Учні опрацьовують додаткову літературу, отримуючи випереджальне завдання(для поглибленого вивчення окремих розділів теми) та презентуючи окремі фрагменти презентації (або короткі доповіді) відповідно до теми уроку. Учні знайомляться з видатними діячами що проживали у визначений період. Вчаться складати історичний портрет. Визначають основні етапи діяльності. Оцінюють діяльність історичного діяча. Вчаться давати власну оцінку діяльності лідера. Для досягнення максимальних результатів при вивченні теми на початку кожного уроку проводиться тестове ( або усне) експрес – опитування, за яке учні отримують оцінки, що за підсумками проекту додаються до тематичного оцінювання. Результатом роботи є складання презентації як підсумку вивчення теми.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учень (учениця): показує на карті території Київської держави за Володимира та Ярослава, порівнюючи їх із попереднім періодом; території сусідніх держав; встановлює хронологічну послідовність подій періоду. На основі різних джерел інформації: визначає причини, суть та наслідки основних явищ і подій періоду; визначає передумови й історичне значення запровадження християнства; пояснює роль княжої влади у політичному устрої Київської держави; характеризує на прикладах стан розвитку господарства і торгівлі періоду; розповідає про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови та освіти, обґрунтовує поширення писемності серед різних верств населення; характеризує культурні досягнення, розпізнає найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, стисло описує їх; характеризує та оцінює діяльність князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; висловлює ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. Пріоритетними цілями при вивченні даної теми в межах проекту вважаються вміння учнів , використовуючи метод критичного мислення визначати роль особистості в історії та її вплив на процес розквіту Київської Русі; переконання учнів в тому, що вивчення історії Київської Русі впливає на формування їхньої громадянської позиції та особисте життя взагалі. Учень визначає хронологічні межі; показує на карті основні напрямки походів та території володінь, характеризує географічне положення та історичний розвиток князівств складає історичні портрети; пояснює основні поняття, співвідносить дати та події; називає особливості політичного та соціально - економічного розвитку; вміє доводити загальновідомі факти.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Таблиця

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ з теми або схеми, консультуються із учителем, об’єднуються у групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати. Завдання для роботи груп:

1. Хронографи. Дослідження джерел, з метою систематизації інформації та складання хронологічної таблиці.

2. Дослідники - біографи. Проаналізувати жттєвий шлях та досягнення перших князів Київської Русі та обгрунтувати їх внесок в історію(скласти родинне дерево).

3. Культурологи. Дослідити,етапи розвитку культури Київської Русі, визначивши основні памьятки і описати їх стан на сьогодні (у формі буклету).

4. Релігієзнавці. Дослідити вплив релігії на формування громадянської свідомості.(презентація)[2] Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет, відвідують музеї , підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські публікаціі. Перш ніж починати працювати за методом проектів вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання (буклет). Перед початком конкретного проекту вчитель знайомить учнів з перевагами проектного методу навчання, учнів з цілями та завданнями проекту (буклет), отримує дозволи від батьків, ознайомлює учнів з офіційними документами на авторське право. Переглянути презентацію з посібника щодо об’єктів авторського права. Розглянути ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності за допомогою чітко визначених форм оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами.У ході роботи вчитель використовує навички фасилітатора, спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту та у разі необхідності надає інструкції щодо виконання певних завдань проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мазур Ольга Євгенівна.

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

ОНВК № 13

Місто\село, район, область

Місто Одеса

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.12-23.08.12

Місце провведення тренінгу

ОНВК № 13

Тренери

Зикова В.А.