Портфоліо Політенко Анжеліки Анатоліївни з теми "Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова

Навчальна тема

«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»

Вік учнів, клас

7 клас, 12 -13 років

Стислий опис проекту

Даний проект планується проводити в сьомому класі при вивченні теми «Прислівник». Під час виконання даного проекту учні з’ясовують загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

-Розвивати комунікативні навички;

-Удосконалювати вміння працювати з ІКТ;

-Знати загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

-Знаходити прислівники у реченні;

-Визначати граматичні ознаки прислівника.

Опис оцінювання

Провести оцінювання за схемою З – Х – Д, діаграмою та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань (опитувальник) для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольний список для допомоги у створенні чернетки та презентації для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів і самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації та форму оцінювання самоспрямування у навчанні для здійснення учнями самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена , щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал учитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентації проектів.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту учитель інформує батьків та учнів про використання методу проектів, знайомить з ним за допомогою буклету на тему «Метод проектів: що це і для чого?» З метою залучення учнів до участі в проекті учням пропонується відповісти на запитання опитувальника. Учитель формулює назву проекту, ключові, тематичні та змістові питання, об’єднує клас в 3 групи, які виконують ролі теоретиків, конструкторів, аналітиків, та вибирають для себе відповідне завдання: 1. Створити презентацію-конспект на тему «Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». 2. Підібрати мовний матеріал до теми «Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». 3. Розробити тестові завдання до теми. В кожній групі планується участь 5-6 учнів. Учні груп при підготовці над проектом відповідають на теоретичні запитання, виконують пошук інформації; розподіляють між собою ролі. Учитель складає презентацію, яка зацікавить учнів. Крім того, учитель обирає методи первинного оцінювання з використанням схеми З-Х-Д, асоціативного куща та інше. Учитель роз’яснює учням правила використання інтернет-ресурсів, розповідає про авторське право, про плагіат, про існуючі стратегії проти плагіату. Після роз’яснювальної бесіди учитель пропонує учням адреси веб-сайтів, на яких вони могли б знайти літературу, та провести оцінку цих веб-сайтів за допомогою Контрольного списку для оцінки веб-сайтів. Учитель пропонує учням створити блог, в якому вони будуть описувати процес виконання проекту (як один із видів оцінювання своєї діяльності). Учитель розповідає про можливості спілкування в Інтернеті, використовуючи електронну пошту, чати, миттєві повідомлення, опитування. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів). Учні знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про прислівник як частину мови. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись контрольними списками оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Під час виконання дослідницьких завдань учні самостійно здійснюють самоспрямування у діяльності за допомогою розроблених вчителем підказок та нагадувань (форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні, контрольний список з керівництва власним навчанням, форма оцінювання виконання групового завдання). За необхідністю учитель роздає учням інструкцію, в якій зазначені основні питання щодо вивчення теми та список Інтернет-ресурсів . Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого створюють презентацію за своєю темою. Протягом усієї роботи над проектом учитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень учитель використовує для консультування учнів у разі виникнення проблем чи питань (або через хворобу дітей). Учитель створює і веде список спостереження та лист контролю за роботою учнів. Учні проводять самооцінку та взаємооцінку роботи в групі. Готують матеріали до презентації результатів своєї роботи. Учитель оцінює роботу учнів за допомогою З – Х – Д опитувальника.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Політенко Анжеліка Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

ДНВК №16

Місто\село, район, область

м. Донецьк, Калінінський район

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

17. 08. 2012 - 24. 08. 2012

Місце проведення тренінгу

ДСЗФМШ №35

Тренери

Кривоносова Олена Семенівна