Портфоліо Пастух Світлани

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Формування та розвиток соціокультури компетентностей учнів на уроках країнознавства ( дом.читання).

Соціокультурна компетентність як цінніснй аспект життєдіяльності особистості.

Цікаві факти з історії англомовних країн."''

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, історія

Навчальна тема

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

буклет Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовлених модернізацією змісту мовної освіти в Україні та в гімназії зокрема. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Одночасно мова- це ключ до відкриття унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичне досягнення представників інших культур. Істотно змінився в наш час соціокультурний контекст вивчення англійської мови. Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання та формування з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленної взаємодії. Завдяки урокам країнознавства( дом.читання) опановується насамперед іншомовна культура, через мову проходить знайомство з традиціями країни, їх історичного і сучасного, засвоюється світові духовні цінності, розвивається і критичне мислення. Більш того, всі ці уроки базуються на роботі з Інтернетом, додатковими джерелами, в цілому з ІКТ. Пропоную для вивчення найцікавіші теми з цього проекту: 1. Яким було життя в Середноьвіччі? 2. Чому зникла імперія Інків? 3. Що ховається за 1001 Арабською ніччю? 4. Як осуджені допомогли населити Австралію? 5. Чому епоха Ренесансу така важлива?

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

конспект проекту

Навчальні цілі

Цілі та завдання проекту: 1. Забезпечення високого рівня соціокультурної компетентності учнів. 2. Набуття учнями іншомовних, соціокультурних компетентностей та створення ефективних механізмів ії запровадження. 3. Оновлення змісту освіти з англійської мови і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів. 4. Пошуки шляхів модернізації навчально виховного процесу на уроках англійської мови та шляхів ефективної організації індивідуального навчально-виховного процесу. 5. Формування ціннісних ставлень особистості через модернізацію змісту навчання англійської мови. Спряння виховання у учнів високих засад гуманізму ( на засадах терпимості та толерантності) 6. Формування умінь та навичок аналізувати соціокультурні явища, розуміти і пояснювати її, проводити аналогії й асоціації між різними сферами знання. 7. Розвивати вміння застосовувати набуті знання та навички для досягнення порозуміння між особами та групами, які є представниками різних соціумів, груп, віросповідань, здатність до відповідальності за особисту діяльність. 8. Підготовка свідомого громадянина, здатного жити разом із іншими і досягти повноти самореалізації в умовах демократичного відкритого суспільства.


Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Очікуванні результати:

1.Підвищення особистої мотивації учнів до навчання, підвищення вмотивованості до вивчення інших культур. 2.Розробка програм для проекту,які дозволяють інтегрувати різні культури, традиції, цінності. 3. Формування та розвиток соціокультурної компетентності учнів, виховання безконфліктної, толерантної поведінки до суб’єктів іншої культури. 4. Оволодіння учнями необхідними компетенція ми, опанування ними технологіями підготовки презентацій для урочної та позаурочної діяльності, більш активне використання учнями ІКТ під час виконання проектних, дослідницьких, творчих розробок. 5.Сприяння якісному оновленню змісту освіти з іноземної мови. 6. Формування креативної особистості, здатної продуктивно здійснювати свої плани в умовах динамічного світу, що глобалізуюється.


[1]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [2]. Контрольний список питань до проекту [3][4]


Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пастух Світлана Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048), м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

==Місце проведення тренінгу Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя Костянтинівна