Портфоліо Осінна Світлана Іванівна з теми " ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці Х — у першій половині ХІ ст."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Навчальний предмет

Історія

Навчальна тема

ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Вік учнів, клас

12 - 13 років

Стислий опис проекту

ПРОЕКТ «РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ», У 7 КЛАСІ. У ПРОЕКТІ РОЗГЛЯДАЕТЬСЯ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В Х – ХІІ СТ., ПЕРІОД НАЙВИЩОГО КУЛЬТУРНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. МАТЕРІАЛИ ПРОЕКТУ ДОПОМОЖУТЬ УЧНЯМ ОЦІНИТИ ВНЕСОК ПРАВИТЕЛІВ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. НАПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КНЯЗІВ Володимира Великого та Ярослава Мудрого. ПІДЧАС РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМУЧНІ ЗМОЖУТЬ РОЗВИНУТИ НАВИКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, АНАЛІЗУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ. ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ПРОЕТКУ ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ, ІКТ.

План вивчення теми

Навчальні цілі

Називати роки правління князів, рік запровадження християнства як державної релігії, основні групи населення Київської Русі;

•показувати територію Київської Русі за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого;

• учень описупояснює і застосовує поняття:«християнство», «священик»,«митрополит», «монастир»,«чернець», «графіті»,«мозаїка», «верстви», «бояри», «церковно­слов’янська мова», «книжкові мініатюри»;

• учень розпізнає та описує пам’ятки монументального живопису й архітектури;

• учень наводить приклади найдавніших пам’яток писемності, поширення освіти, відносин Київської Русі з європейськими державами;

• учень порівнює внутрішню і зовнішню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого;

• учень визначає причини, сутність та наслідки запровадження християнства як державної релігії Київської держави;

• учень характеризує суспільну роль різних верств і станових груп населення Київської Русі, повсякденне життя мешканців міста та села, ступінь розвитку господарства й торгівлі, роль князівської влади в політичному устрої Київської Русі;

• учень порівнює політичний устрій і соціальний розвиток давньоруського та європейського суспільств;

• учень висловлює ставлення до діяльності Володимира Великого та Ярослава Мудрого є Київ часів Ярослава Мудрого, використовуючи писемні та візуальні джерела;

Опис оцінювання

На початку проекту вчитель проводить вхідне оцінювання, у формі онлайн-тесту, для того, щоб реально оцінити попередні знання учнів, та повторити пройдений матеріал.

Протягом проекту вчитель спостерігає за роботою груп, надаючи необхідну допомогу (усні консультації). Також учні на протязі роботи над проектом заповнюють таблицю З-Х-Д.

Під час захисту проектів відбувається оцінювання презентації. У групах підводяться підсумки самооцінювання.

Остаточна оцінка за тему виставляється з урахуванням оцінки за презентацію блогу, усного виступу.

Критерії оцінювання презентації проекту:

  • 1.Дотримання термінів виконання проекту.
  • 2.Персональний вклад в проект.

Оцінювання навичок спільної діяльності

  • 3.Зміст блогу. Наявність опису проекту, завдань. Наявність орфографічних (лексичних) помилок. Наявність гіперпосилань. Наведення плану дослідження. Розкриття теми дослідження (відповідність плану). Точна інтерпретація інформації, отриманих результатів (аналіз досліджених джерел). Наявність прогнозування наступних етапів дослідження, визначення тематики для подальшої роботи. Логічне структурування матеріалу.
  • 4.Використання різноманітних джерел інформації.

Посилання на достовірні джерела інформації (або наявність коментарів щодо недостовірності відповідного джерела).

  • 5.Оформлення блогу. Колір, шрифт та інші елементи, що дозволяють максимально зручно сприймати матеріал. Якість зображень, їх розташування в блозі. Узгодження зображень із змістом. Розташування списків, таблиць, малюнків.

Діяльність учнів

Перший етап. Під час перегляду презентації вчителя учні ознайомлюються з темою. Учитель демонструє Презентацію з проблемою У ході виконання З-Х-Д схеми та після консультацій із вчителем окреслюють план своїх дій.

Учні об’єднуються в групи , розподіляють ролі. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі.

Вчитель обговорює з дітьми проблеми безпеки в інтернеті , спрямувує їх до спілкування й співпраці в інтернеті.

Другий етап. Групи отримують завдання, обговорюють їх, працюють із рекомендованою літературою та матеріалами Інтернету, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх та обговорюють власні думки та результати.

Завдання для груп:

1. Реформи Володимира. Учні характеризують основні реформи проведені князем Володимиром.

2. Введення християнства. Учні з'ясовують причини введення християнства, основні події проведення релігійної реформи та наслідки.

3.Реформи Ярослава. Учні характеризують основні реформи проведені князем Ярославом та їх наслідки для розвитку Київської русі.

4."Тесть Європи". Учні характеризують основні напрямки зовнішньої політики Ярослава, з'ясовують звідки взялось прізвисько "Тесть Європи".

Учні планують розміщення матеріалів в блоці. Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами.

Консультування щодо створення онлайн - презентацій Після закінчення роботи над проектом кожна група учнів захищає свою роботу , рефлексує. Відбувається самооцінювання та взаємооцінювання навчальних досягнень.

Дидактичні матеріали:

Розквіт Київської Русі

Учнівський блог

Методичні матеріали:

презентація вчителя на початку проеккту

Усі уроки до курсу “Історія України ” 7 клас /упорядн. Н.М.Морозова - “Основа”,2007 — 272с.

Лихтей И.М. История средних веков: учебник для 7 класса — К., «Грамота» -296с.


Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"