Портфоліо Остапенко Людмили Петрівни з теми "Вода. Морська і прісна вода" для учнів 3 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Вода. Морська та прісна вода

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: Я і Україна

Другорядний: Сходинки до інформатики

Вік учнів, клас

3 клас

Стислий опис проекту

В цьому проекті учні молодих класів подорожують по водним просторам планети, щоб побачити, яким чином життя на землі пов’язано з водою, чи достатньо мати необмежені запаси морської води. Учні виконують різноманітні завдання, проекти, вони читають та аналізують різноманітні повідомлення про воду, як прісну, так і морську, дізнаються про причини зменшення кількості питної води та види забруднення вод, досліджують способи опріснення морської води, аргументовано обирають спосіб, який можна здійснити в домашніх умовах, планують експеримент по опрісненню води та здійснюють його.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих екологічних проблем, що розглядаються протягом вивчення теми «Вода. Морська та прісна вода». Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про проблеми збереження запасів прісної води відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Я-Д та в процесі опрацювання схематичної діаграми. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності або контрольний список для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також можуть використовують для підсумкового оцінювання Форму оцінювання презентації з балами, за якою вони мають створювати презентацію. В процесі заповнення блогу проекту потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб навчити авторів публікацій на блозі надати зворотній зв’язок. Для створення повідомлень в блозі учням можна запропонувати шаблон повідомлення. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших. Для організації коментування повідомлень у блозі учням можна запропонувати спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників. На прикінці роботи проекту під час підсумкового оцінювання також буде відбуватися в процесі заповнення ними таблиці З-Х-Я-Д. Також на прикінці проекту учні презентують перебіг експерименту щодо отримання прісної води. Форму оцінювання презентації може бути також використана для оцінювання презентації після її презентування.

Діяльність учнів та вчителя

До початку вивчення теми

Вчитель має віднайти відповідно до віку дітей (3 клас) всі можливі посилання, пов’язані з питаннями водо збереження та опріснення води. Підготувати закладки на одному з сервісів соціальних закладок або список посилань для використання учнями під час читання для спрямування їх критичного мислення і розуміння питань водо збереження та опріснення води.

Запросити батьків на презентацію переваг проектної діяльності та роздати брошуру з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі. Разом з батьківським активом, лаборантом вчитель проводить оперативне засідання щодо обговорення плану впровадження. Кожному учаснику надається раздрукований варіант, обговорюються обов’язки та вносяться корективи.

До початку проекту в рамках вивчення теми

Вивчення теми розпочинається з розглядання питань теми, як вода у природі, властивості та три стани води, вода — розчинник, температура плавлення льоду та кипіння води. Ці питання краще за все розглядати з учнями шляхом проведення досвідів. Вчитель знайомить с правилами роботи в Google-docs та разом з учнями заповнює словничок теми. Перед початком проекту бажано ознайомити з правилами входження в проект. Для цього можна запропонувати листівку як документ для фасілітації навчання учнів.

Тиждень перший

Поставити учням Ключове запитання – «Чи можна випити море» і що для цього треба зробити. Почати обговорення, чи всі розуміють, що морська вода не придатна до вживання як людиною, так рослинами та тваринами. Більшість має це знати.

Поставте Тематичне питання «Чому запаси прісної води, придатної до вживання, зменшується?». Розкажіть учням, що є багато факторів, що впливають на зменшення запасів питної води на планеті та запропонуйте використовуючи організаційну діаграму розподілити фактору негативного впливу на збереження водних ресурсів планети. Для більш ефективної роботи з учнями початкової роботи варто запропонувати один блог для всього проекту, доступ до якого надати учням. Продовження проекту здійснюється в процесі самостійної роботи учнів. Об’єднати учнів в малі групи. Кожна група протягом тижня добирає цікавинки про морську воду та розміщує знайдене на блозі. Також, на блозі створіть галерею дитячого малюнка, де можна розмістити малюнки дітей про важливість води та охорони водних ресурсів. Також, разом з учнями формуються питання опитування для батьків щодо збереження водних ресурсів планети. Таким чином, розпочинається розглядання тематичного питання «Що я та моя сім’я можуть зробити для збільшення прісної води на планеті?» Опитування для батьків публікується у блозі проекту. Для учнів з особливими потребами використовуйте групи взаємодопомоги чи запропонуйте таким дітям учнів-консультантів. А для учнів що мають невпевнений навик роботи на ПК, надайте створеними вчителем письмові та усні інструкції чи шаблонами для полегшення роботи та використовуйте візуальні засобів і ілюстрацій для поповнення словникового запасу і розуміння.

Тиждень другий

Цей етап проекту доречно розпочати з питань дотримання авторських прав, так як деякі учні вже відвідували сайти, запропоновані вчителем та використовували інформацію з них. Нагадування у учнів зберігається у відривному талоні листівки, який учні отримали для організації супроводу навчання. Після знайомства з презентацію про дотримання авторського права учням для роботи в парах пропонується Контрольний список оцінювання файлу «Опріснення – цифри та факти». Після обговорення та заповнення вчитель фронтально з усім класом обговорює отримані результати з усім класом.

Для задоволення різноманітних навчальних потреб і інтересів учнів, забезпечте учнів текстами для читання з різними рівнями складності, а також версіями мультфільмів та фільмів про воду (на вкладці блогу та в список посилань). Для посилення розуміння прочитаного учні повинні об’єднатися у групи та кожна група за наведеним шаблоном створення інформаційного повідомлення в блозі створює наступні інформаційні повідомлення: 1 група – «Визначення значення прісної води», 2 група – «Причини зменшення кількості питної води», 3 група – «Види забруднення вод». Пропонуйте учням коментувати повідомлення інших груп. При виниканні труднощів рекомендуйте використовувати шаблон коментування. Протягом тижня кожна група розміщує повідомлення на окремій вкладці блога щодо знайдених способів опріснення води. Учні вже знайомі з такими процесами, як випаровування та заморожування, під час вивчення стану води, тому можливо провести Мозковий штурм, щоб учні запропонували ідеї щодо опріснення води. На при кінці тижня кожна група обирає спосіб опріснення для підготовки та проведення експерименту з опріснення морської води. Рекомендуйте дітям нові ролі на цьому етапі. Так, 1 та 2 групі запропонуйте ролі інженерів по реалізації прилади отримання прісної води по обраному способу (виморожування чи випаровування), 3 групі – ролі математиків-дослідників, які планують алгоритм спостереження та критерії, за якими вони розраховують математичну вигідність на доступність одного із способів отримання прісної води. Для обдарованих дітей запропонувати завдання підготувати роботу круглого стола та підготувати інформаційне повідомлення про прогноз, яким чином може змінитися світ, якщо зникне прісна вода.

Тиждень третій

На третьому тижні учні проводять свої експерименти. Фотозвіт ходу проведення експерименту учні оформлюють у вигляді презентації. Для обговорення презентацій групи розміщують посилання на презентації у блозі. У разі виникнення у учнів складностей щодо створення презентації, запропонуйте учням шаблон презентації. Роздайте та обговоріть Форму оцінювання презентацій, щоб допомогти учням здійснювати моніторинг їхнього прогресу у ході роботи над презентаціями. Форма оцінювання презентацій може бути також використана для оцінювання презентації після її презентування для виставлення формальної оцінки. Група математиків готують інформаційне аналітичне повідомлення щодо ефективності кожного способу. Групи обмінюються коментарями та обговорюють отримані результати. Запропонуйте батькам прийти на круглий стіл зі своїми дітьми. Одним з питань можуть бути обговорення результатів опитування, яке було сформовано в результаті обговорення з дітьми протягом першого тижня та запропоновані батькам щодо проблем забруднення водних ресурсів. В ході круглого столу запропонуйте роботу в малих групах, об’єднані в яких будуть батьки та діти. Та запропонуй за допомогою мозкового штурму виокремити питання зменшення запасів питної води та запропонувати шляхи вирішення. Результатом обговорення може бути прийняття Кодекс природо охоронця та справжньої людини. В процесі роботи круглого стола плануйте презентацію роботи груп учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Остапенко Людмила Петрівна

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

Харківський національний педагогічний унверситет імені Г.С.Сковороди

Місто\село, район, область

м.Харків

Контактні дані

ostlud на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10.06.13-15.06.13

Місце проведення тренінгу

м. Одеса Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

Тренери

Анна Володимирівна Скрипка Ольга Василівна Барна