Портфоліо Ободовської Валентини Іванівни з теми "Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України,українська мова і література,всесвітня історія,інформатика

Навчальна тема

Київська Русь наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.

Вік учнів, клас

13-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Учасникам проекту пропонується завдання-дослідити чому наприкінці Х- першої половини ХІ ст. в боротьбі за владу перемогли саме Володимир Великий та Ярослав Мудрий і визначити історичне значення Київської Русі за часів правління цих князів. Учні діляться на дві групи « історики» і «митці». Кожна група отримує свої завдання. Учні – «історики» мають проаналізувати, які зміни відбулися в Київській державі за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого на прикладі характеристик їхніх реформ та особливості політичного і соціального устрою Київської Русі наприкінці Х- на початку ХІст.. Паралельно „митці” відшукують матеріали ( працюють з історичними джерелами) про розвиток писемності та рівень освіченості населення Київської Русі, характеризують розвиток мистецтва. Результати своїх досліджень учні аналізують, узагальнюють і роблять висновок, що Київська Русь наприкінці Х– в першій половині ХІ ст. посідала особливе місце в Європі і у світі. Учні виступають з повідомленнями про свої дослідження, презентуючи комп’ютерні проекти та представляють результати роботи. Результати спільної роботи „істориків” та „митців” оформлюються у вигляді веб-сайту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Проект спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися всіма видами сучасних ЗМІ та підкреслювати інформацію з них під час вивчення теми 2 історії України « Київська Русь кінця Х- першої половини ХІ ст» Під час роботи в проекті учасники формулюють поняття «християнство», «монастир», «міжусобна війна», «Руська правда», «монархія», «митрополит», «смерди», «рядовичі», «закупи», «челядь», «вотчина» , «дитинець», «глаголиця», «кирилиця», «мозаїка», «фреска» Вчаться відбирати необхідну інформацію, аналізувати її, порівнювати та класифікувати. Учні також мають навчитися робити культорологічні дослідження, аналізувати та узагальнювати їхні результати. Серед очікуваних результатів – формування у дітей вміння оцінювати певні явища, відстоювати власну думку. При створенні презентації, публікації та веб-сторінки продовжувати формувати вміння планувати роботу, стисло подавати результати досліджень, добирати відповідний ілюстративний матеріал, робити висновки.

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань а також інших важливих проблем теми. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про Київську Русь відбувається при заповненні ними Діаграми Вена та таблиці З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію.

До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.

Діяльність учнів і вчителя

На початку проекту учні ознайомлюються з веб-сайтом вчителя, розміщеному на шкільному сервері. Учні об’єднуються в групи за інтересами і вподобаннями: 1 група – „історики” 2 група – „митці”. Кожна група отримує свої завдання. 1 група має знайти та проаналізувати матеріал по темі правління державних діячів, проаналізувати зовнішню і внутрішню політику, зрозуміти значення їхніх реформ, оцінити їх, зацікавити клас історією власного народу.. Кінцевий продукт даної роботи – презентація. 2 група отримує завдання знайти інформацію про досягнення писемності, освіченості населення Київської Русі, розвитку мистецтва. Результати спільної роботи „історики” та «митці» оформлюють у вигляді веб-сайту. На першому етапі учні отримують групові завдання, обговорюють їх, консультуються із учителем. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його, ознайомляться з програмою розробки презентації, планують свою роботу, створюють мультимедійну презентацію. На другому етапі проекту учні отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, проводять соціологічні дослідження, узагальнюють їх. Оформлюють веб-сайт, в якому запрошують однолітків до спілкування. Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет, підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські інформаційні бюлетені.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ободовська Валентина Іванівна

Фах, навчальний предмет

Історія,вчитель історії, вчитель-методист

Навчальний заклад

Одеський навчально – виховний комплекс “ Гімназія № 7” – спеціалізована школа I ступеню з поглибленим вивченням англійської мови” Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

ualehtuna@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-23.08.2012

Місце проведення тренінгу

ОНВК - "Гімназія №7"

Тренери

Бобряк Людмила Казимирівна