Портфоліо Жихаревої Валентини Миколаївни з теми "Проблема побутових відходів. Шляхи вирішення проблеми.."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Проблема побутових відходів. Шляхи вирішення проблеми..

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, екологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті.

Вік учнів, клас

16-17 років. 11клас.

Стислий опис

Попередження забруднення довкілля при використанні речовин у побуті. Основні види діяльності: , фотографування об.ектів, соціологічне опитування, обробка інформації, написання та оформлення роботи, виступ перед учнями та батьками школи.Учнівські ролі: наукові співробітники. фотографи .психологи.лектори, Продукт діяльності: дослідницький проект..

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План проведення проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчить учнів збирати, обробляти, аналізувати інформацію. Після завершення проекту учні зможуть: • аналізувати та давати оцінку існуючій системи керування твердими побутовими відходами; • показувати масштаби забруднення навколишнього середовища ТПВ; розробляти конкретні шляхи вирішення проблеми міських відходів; приваблювати увагу мешканців мікрорайону Зелений та міста Макіївки;

самостійно займатися пізнавальною діяльністю, • працювати в команді, • навчитися роботі з великими обсягами інформації, • виділяти головне.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку проекту оцінювання буде виконуватися за допомогою форм оцінювання та контрольних списків, при впровадженні роботи над проектом контроль буде відбуватися в зворотньому звязку за допомогою звіту по виконанню проекта, та оцінюатися план проекту через файл статистики. На прикінці роботи над проектом продукт діяльності буде оцінено усним виступом членів груп. На початковому етапі вчитель використовує таблиці З-Х-Д, метод «Мозкового штурму» з метою виявлення знань, умінь, навичок та ступінь готовності до виконання даного проекту. На етапі роботи над проектом використовується контрольний список з основними подіями, датами, стадіями виконання проекту, тестування, взаємооцінювання в групах. ціллю яких є контроль процесу виконання та виявлення періоду необхідності надання консультацій. На заключному етапі представляється звіт в вигляді презентацій та публікацій, аналіз виконаної роботи, суть яких полягає в аналізі та власне оцінці проведеної роботи. Доцільно провести само оцінювання учнів. За даними результатами кожен учасник команди отримає оцінку.

Оценочный лист

Лист учета готовности отчетных материалов

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

I - етап проекту (один урок): перед початком проекту учитель, на педраді, роздає колегам публікацію по проектній роботі. На початку проекту, враховуючи стратегії навчання учитель об’єднує учнів у групи для того, щоб правильно змотивувати дітей та викликати інтерес до проекту. Групам роздається брошюрка з описом теми, демонструється вступна презентація . У ході презентації, щоб об’єднати дітей які навчаються на однакових рівнях за знанням, учні заповнюють таблицю попередніх знань З-Х-Д, та організаційну діаграму. Далі вчитель об’єднує учнів в 4 групи за списком, кожна з груп отримує своє завдання, для відповідей на які їм потрібні нові знання. 1 група:збирає інформацію.. 2 група:фотографує об,єкти. 3 група:проводить соціологічний опрос. 4 група: оброблює інформацію, пише та оформлює роботу,виступає перед учнями та батьками школи. II - етап проекту: Кожна з груп розділяє між собою ролі та обов’язки, виконуює дослідницькі функції, учні можуть використовувати різноманітну літературу, глобальну мережу Інтернет, за допомогою чого вони знаходять потрібний матеріал: 1 група: - знаходе та опрацьовує матеріал про класифікацію відходів, побутові відходи; - знаходе та опрацьовує матеріал про способи збереження та переробку ; - досліджує масштаби забруднення . 2 група: -фотографує об.єкти; 3 група: - проводить соціологічне опитування; 4 група: обробляє інформацію, пише і оброблює роботу, виступає перед учнями та батьками. Учні знаходять інформацію по темі дослідження за допомогою Інтернету., копіюють її, з урахуванням авторського права, спілкуються між собою в онлайн чаті, форумі, соціальних мережах, налагоджують план дій та просування ходу проекту. Також інтернет допомагає їм поєднати інформацію котру вони готують усією групою, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані між собою. Глобальна мережа допоможе учням знайти відповідний матеріал, який допоможе при розробці презентації та публікації свого проекту. В ході цього етапу учитель супроводжує учнів, направляі їх, веде журнал з роботи учнів, слідкуе за їхньою зайнятістю в проекті. III - етап проекту (один урок): Після того, як матеріал був знайдений, та учні вже згрупували його, вони демонструють свою роботу іншим учням класу та відповідають на питання , що виникли. Результат своєї роботи подають у вигляді презентацій або публікацій,постера, проекта

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Жихарева Валентина Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології та хімії

Навчальний заклад

Макіївська загальноосвітня школа I - III ступенів №50

Місто\село, район, область

Місто Макіївка, Гірницький район, Донецька область.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 - 23.08.2012.

Місце провведення тренінгу

Макіївська загальноосвітня школа №50

Тренери

Прилуцька Наталія Василівна