" Таємниця Різдвяної ночі ", проект за творчістю М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автори: Павличенко Людмила Володимирівна

групи учнів: літературоведи, фольклористи, журналісти;

6 клас з російською мовою навчання;

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Хортицького району міста Запоріжжя

Тема роботи: " Таємниця Різдвяної ночі "

Тренер за програмою "Intel - навчання для майбутнього" : Овсяник Світлана Георгіївна, вчитель інформатики багато профільного ліцею № 99 Хортицького району міста Запоріжжя

Анотація проекту

Учні досліджують повість М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», визначають її характерні особливості, аналізують епічний твір. Враховуючи індивідуальні особливості школярів, слід розподілити учнів на групи за інтересами: фольклористи, літературознавці та журналісти. На основі названих груп формуються творчі майстерні, які працюють над конкретними тематичними завданнями, використовуючи набуті знання, дослідницьку кмітливість, творчу обдарованість, досягають мети проекту.

Підсумком роботи є: уявлення про алгоритм проведення самостійного дослідження з інформацією за вивчаємою темою; розширення змісту вивчаємого матеріалу; уміння аналізувати художній твір; з’ясування ролі фантастики та пейзажу в художньому творі; розширення знань про виразні деталі, яскравість та образність мови повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом»; сформованість поваги до літературних творів як цінності вітчизняної культури.

Практичним результатом роботи вважати створення веб-сторінки, публічної презентації, публікації, постановку вистави-мюзіклу за участю учнів театрально гуртку.

Мета проекту – привернути увагу учнів до творів М. В. Гоголя, зацікавити їх фантастичними мотивами його творчості, дослідити використання фольклорних мотивів у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Проект призначений для розвитку творчих здібностей дітей: припускається розвиток образного та логічного мислення при вирішуванні висунутих проблемних питань, розвиває уявлення за допомогою звертання до фантастичних мотивів у літературі, сприяє підвищенню зацікавленості до самостійної дослідницької діяльності. Проект формує навички анализу літературного твору: функції пейзажу в художньому творі, характеристика персонажів, привертає увагу до традицій українського народу. Робота в групах активізує діяльність дітей.

Методичні задачі проекту:

 • Засвоїти уявлення про традиції святкування Різдва.
 • Познайомити учнів з жанром різдвяної прози.
 • Сформувати навички вилучення фольклорних мотивів у художньому творі.
 • Надати уявлення про роль фантастики в повісти «Ніч перед Різдвом».
 • Навчити школярів визначати функції пейзажу в художньому творі.

В рамках проекту учням пропонується обрати дослідницькій напрямок, увійти до однієї з груп та взяти участь у розробці висунутих проблем.

Теми досліджень для групи фольклористів:

 • Що ми знаємо про святкування Різдва?

Робота над темою дозволить пізнати історію святкування Різдва, особливості традицій та обрядів, пов'язаних з цим святом.

 • У чому проявляється народний характер повісті «Ніч перед Різдвом»?

За роботу охоче візьмуться учні, які захоплюються народною творчістю. В основі повісті «Ніч перед Різдвом» знаходяться народні легенди, які дуже цікавили Гоголя в період роботи над повістю. Казкова інтонація й український словник Рудого Панька, прислів'я, приказки, пісні – багата основа для дослідження.

 • Риси різдвяної прози в повісті «Ніч перед Різдвом».

Теми досліджень для групи літературознавців:

 • Чи є фантастика необхідною умовою в зображенні подій різдвяної ночі?

Ця тема надає можливість кожному учаснику групи поміркувати над роллю фантастики в повісті Гоголя та в літературі взагалі.

 • Особливості зображення фантастичних персонажів повісті.

Що за тварина цей за зверь этот черт? Чи викликає він страх в зображенні Гоголем? Дослідження дозволяє звернути увагу на співвідношення реалістичного та надприродного в зображенні фантастичних героїв твору.

 • Чи приймає участь природа у створенні різдвяного настрою?

Tема дозволяє зосередитись виключно на зображенні природи та з'ясувати: чи залишається зимова ніч звичною, чи, можливо, Різдво якось змінює її?

Вчитель у процесі досліджень спрямовує та корегує роботу школярів. Висновком спостерігань стане семінар, на якому учні репрезентують результати своєї роботи та вистава-мюзікл за творами Н.В. Гоголя.

Журналісти створюють публікації та веб-сторінки. Проект реалізован в рамках навчальної програми. Знайомство з проектом, контроль й корекцію по виконанню завдань здійснено протягом уроків за темою «Творчість М.В. Гоголя».

Період реалізації проекту 4-5 тижнів.


Очікувані результати

 • Збагачення індивідуального досвіду проектної діяльності учнів.
 • Інтегрування міжпредметних знань і вмінь.
 • Оволодіння методами дослідження.
 • Oб’єктивне оцінювання результатів роботи.


Интернет-ресурсы

http://dweb.ru/gif/gifs.htm

http://afield.org.ua/newyear.html

http://lib.1september.ru/2003/23/18.htm

http://www.upm.orthodoxy.ru/library

http://www.bibliogid.ru/news/tema/dekabr-christmas

http://dweb.ru/gif/gifs.htm

http://www.prokoni.ru/download/wallpaper/xmas