"Він байку вдруге народив, і духом рідним збагатив..."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Іванова Вікторія Юріївна, вчитель російської мови та світової літератури Свердловського ліцею №1 Луганської області.

"Він байку вдруге народив, і духом рідним збагатив..."

Світова література, 6 клас.

Учні досліджують байку «Вовк та Ягня» в інтерпретаціях Езопа, Федра, Бабрія, І. Крилова, Л. Глібова, розкривають зміст та художні особливості байок, визначають особливості їх побудови та образної системи, виконують їх компаративний аналіз. Враховуючи індивідуальні особливості школярів, учні об'єднані на групи: «езопівці», «федрівці», «бабрійці», «глібовці», «криловці». На основі названих груп формуються творчі майстерні, які працюють над конкретними тематичними завданнями, використовуючи набуті знання, дослідницьку кмітливість, творчу обдарованість, досягають мети проекту.

План проведення проету

план проведення проекту

Спрямовуючі запитання

У чому секрет довголіття байки?

 1. Що спільного в байках «Вовк та Ягня» в інтерпретаціях Езопа, Федра, Бабрія, І. Крилова, Л. Глібова та чим вони відрізняються?
 2. Чому автори використовували однаковий сюжет?
 3. Чому байкарі не змінили саму назву байки?
 4. Що нового вніс кожен з байкарів у розвиток цього жанру?

Змістові запитання

 1. Де відбувається зустріч Ягня та Вовка?
 2. Хто з авторів називає цю зустріч бідою?
 3. Якими характеристиками наділяють автори Вовка до його сутички з Ягням?
 4. Проаналізуйте поведінку Вовка та Ягняти під час суперечки (слова, манера спілкування,тон, поведінка).
 5. Знайдіть мораль байок.

Компетентності, які розвиває навчальний проект

 1. Комунікативні вміння - розуміння іншого, вміння спілкуватися і створення різних ефективних форм і контекстів усного, письмового, мультимедійного та мережевого спілкування.
 2. Креативність і допитливість-генерування нових ідей, застосування їх і обмін ідеями з іншими; відкритість новим і різноманітним точкам зору.
 3. Інформаційна та медіа грамотність-уміння знаходити, аналізувати, обробляти, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах і на різних типах медіаобладнання.

Дидактичні цілі проекту

Після завершення проекту учні зможуть:

 • переказувати близько до тексту зміст зазначених байок;
 • пояснювати, чому легендарного Езопа вважають основоположником жанру байки;
 • доводити на конкретних прикладах, що Езопові байки стали невичерпним джерелом сюжетів байок у світовій літературі;
 • наводити приклади та пояснювати алегоричний та повчальний зміст вивчених байок, відображення в них законів життя людей;
 • зробити висновок щодо порівняння використання того самого сюжету в різних авторів (про Вовка та Ягня: Езоп — Крилов — Глібов - Федр - Бабрій);
 • висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються у вивчених байках і обґрунтовувати свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
 • називати головні жанрові ознаки байки: алегорія; повчальний зміст та ін.

Методичні завдання проекту

 1. Вивчення літературних творів (у данному проекті - байок) у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу, розкриття жанрово-стильових особливостей байки як жанру.
 2. Порівняння літературних творів (байок), їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв’язків між українською, світовою літературою і літературами національних меншин.
 3. Розвивати вміння та навички з використання ІКТ: створення презентацій, власних блогів.

Публікація вчителя

Публікація

Візитна картка проекту

візитка проекту

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Слайд №1 Слайд №2 Слайд №3 Слайд №4 Слайд №5

Приклади продуктів проектної діяльності учнів

Презентація учнів

Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3 Слайд 4 Слайд 5

Блог

Блог

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

методи оцінювання оцінювання презентації та блогу

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

дидактичні матеріали

Корисні ресурси